Neurochirurgické oddelenie – Klinika SZU

Published by Nemocnica sv. Michala on


Neurochirurgicka klinika

Kontakt: 02/3261 2308

Nájdete nás:
– oddelenie v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie
– ambulancie v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt – Lôžkové oddelenie: 02/3261-3380
Neurochirurgická ambulancia (objednávanie pacientov): 02/3261 2308

Neurochirurgická klinika sa nachádza na 2. poschodí a k dispozícii má 15 lôžok na trojlôžkových izbách.
Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v odbore neurochirurgia.
Prijímame pacientov odoslaných zo všetkých ambulancií a odelení, akceptujeme poistencov všetkých poisťovní.

Spektrum výkonov:

Operácie nádorov mozgu

Operatíva primárnych aj sekundárnych nádorov mozgu vrátane tých, ktoré postihujú elokventné oblasti. Vďaka spolupráci s neuroanestéziológom a logopédom vykonávame aj operácie mozgu pri vedomí pacienta (tzv. Awake kraniotómie). Sme certifikované pracovisko na intraoperačné použitie 5-ALA kyseliny. Samozrejmosťou je neuronavigácia integrovaná s intraoperačným USG.

Endoskopické operácie hypofýz

Endoskopické endonazálne transfenoidálne resekcie nádorov sellárnej oblasti. Je zabezpečený aj komplexný multidisciplinárny manažment pacientov v perioperačnom období

Neurochirurgia lebkovej spodiny

Operácie tumorov bázy lebky s využitím neuromonitoringu a dobre fungujúcej medziodborovej spolupráce s ORL

Neuroendoskopia

Endoskopické operácie pre 3-komorový hydrocefalus, neuroendoskopické resekčné výkony (koloidné cysty, dostupné intraventrikulárne tumory a pod.)

Epileptochirurgia

Resekčné epileptochirurgické výkony pre pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou (meziotemporálne resekcie pri amygdalohippokampálnej skleróze, lezionektómie aj v elokventných oblastiach a pod.) Realizujeme implantácie VNS stimulátorov.

Spondylochirurgia

Operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (hernie medzistavcových platničiek, instabilita chrbtice a pod.) vrátane inštrumentovaných a endoskopických výkonov. Resekcie nádorov chrbticového kanála a miechy.

Neurostimulácie

Implantácie DBS stimulátorov pre Parkinsonovu chorobu, SCS stimulátory ako liečba bolesti


Tím neurochirurgickej kliniky:

pplk. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH

Prednosta neurochirurgickej kliniky
Predseda Slovenskej Neurochirurgickej Spoločnosti

02 / 3261-2303
robert.illes@nsmas.sk

mjr. MUDr. Tomáš Žilka, MPH

Zástupca prednostu neurochirurgickej kliniky

02 / 3261-2304
tomas.zilka@nsmas.sk

mjr. MUDr. Andrej Džubera, PhD.

PAST-PREZIDENT Slovenskej Spondylochirurgickej Spoločnosti

02 / 3261-2305
andrej.dzubera@nsmas.sk

mjr. MUDr. Juraj Chochol, MPH

02 / 3261-2305
juraj.chochol@nsmas.sk

kpt. MUDr. Tomáš Harag, PhD.

02 / 3261-2305
tomas.harag@nsmas.sk

kpt. MUDr. Michal Krajčovič

02 / 3261-2304
michal.krajcovic@nsmas.sk

MUDr. Karel Máca, PhD.

02 / 3261-2308
karel.maca@nsmas.sk

kpt. MUDr. Michal Kľoc, PhD.

02 / 3261-2308
michal.kloc@nsmas.sk

Mgr. Ľubica Petríčková

02 / 3261-2308
lubica.petrickova@nsmas.sk

Vedúca sestra: PhDr. Lenka Barteková
Manažerka dennej smeny: Mgr. Júlia Gavláková