Interné oddelenie – Klinika SZU

Published by Nemocnica sv. Michala on


Na našom Internom oddelení – Kliniky SZU poskytujeme diagnosticko-liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi a chronickými ochoreniami. Zabezpečujeme komplexný diagnostický, terapeutický a ošetrovateľský proces v odbore vnútorné lekárstvo so všetkými subšpecializáciami v nepretržitej prevádzke.

Výhodou nášho interného oddelenia – Kliniky SZU je výborná dostupnosť ambulantných konziliárnych vyšetrení, RTG vyšetrovacích metód, laboratórnych vyšetrení s ich prepojením v rámci počítačového nemocničného informačného systému, čo výrazne prispieva k rýchlej a kvalitnej diagnostike s možnosťou včasnej terapie a skráteniu doby hospitalizácie v našom zariadení.

Úzko spolupracujeme s Oddelením funkčnej diagnostiky s možnosťou realizácie neinvazívnych kardiologických vyšetrení (transtorakálna echokardiografia, EKG Holter monitorig, tonoport, bicyklová ergometria, transezofageálna echokardiografia, tiež abdominálna ultrasonografia u dospelých). V diferenciálno – diagnostických postupoch využívame i širokú paletu radiologických vyšetrení, vrátane kontrastných, tiež CT a MRI vyšetrení.

Súčasťou Interného oddelenia – Kliniky SZU je aj  Gastroenterologické centrum , ktoré poskytuje okrem gastroenterologickej ambulantnej činnosti aj globálnu endoskopickú diagnostiku s možnosťou realizácie vyšetrenia v celkovej anestéze, realizáciu ERCP vyšetrení, endosonografiu.

Konziliárnou formou spolupracujeme s kardiológom, hematológom, diabetológom, pneumológom, imuno-alergológom, endokrinológom, gastroenterológom, neurológom a celým spektrom odborníkov chirurgických subšpecializácií.


Tím oddelenia

Prednosta kliniky – vedúci lekár: MUDr. Andrea Komorníková, PhD. 
Zástupca prednostu – primár Internej kliniky: MUDr. Seko Ivan.
Vedúci lekár Gastroenterologického centra: MUDr. Milan Vyskočil, PhD
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Mária Danišová
Vedúca sestra Gastroenterologického centra: Mgr. Ľudmila Vydrová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 4. poschodie.
Kontakt: 02/3261-5083