Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Jednodňová zdravotná starostlivosť, resp. jednodňová chirurgia vykonáva operačné zákroky v odboroch:

  • Chirurgia
  • Ortopédia
  • Plastická a estetická chirurgia
  • Urológia

Hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín.

Ako prebieha jednodňová zdravotná starostlivosť?

Do nemocnice, resp. na oddelenie prichádzate v deň chirurgického výkonu. Po výkone odchádzate domov najskôr 12 hodín, najneskôr však 24 hodín od príchodu do nemocnice.

Do nemocnice ste plánovane prijatý, tzn. zákrok konzultujete vopred so svojím lekárom, ktorý vás na chirurgický výkon odporučí.

Súčasťou jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú väčšinou neinvazívne zásahy modernými endoskopickými technikami, ktoré si nevyžadujú dlhodobú hospitalizáciu a zjednodušujú tak liečbu pacienta a samotný zákrok.

Súčasťou sú predoperačné vyšetrenia i následné pooperačné kontroly počas domácej liečby, ktoré konzultujete so svojim všeobecným lekárom.


Tím oddelenia

Vedúci lekár JZS: MUDr. Ľubomír Hudák
Vedúca sestra JZS: Martina Ondirová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok D, 1. poschodie.
Kontakt: 055/61 30 250
E-mail: jzske@nsmas.sk