Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, resp. jednodňová chirurgia vykonáva operačné zákroky v odboroch: Hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín. Ako prebieha jednodňová zdravotná starostlivosť? Do nemocnice, resp. na oddelenie prichádzate v deň chirurgického výkonu. Po výkone odchádzate domov najskôr 12 hodín, najneskôr však 24 hodín od príchodu do nemocnice. Do nemocnice ste plánovane Viac informácií…

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých je určené pre liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročne diagnostické a terapeutické postupy, ale je potrebné u nich zaistiť dlhodobú liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu zdravotníckymi pracovníkmi. Najčastejšie  diagnózy sú cievne mozgové príhody s pridruženými komplikáciami interného charakteru, nádorové ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové Viac informácií…

Oddelenie gerontológie a geriatrie – Klinika UPJŠ

Oddelenie gerontológie a geriatrie poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť, diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu pacientom nad 65 rokov.Špecializujeme sa na vekové zmeny organizmu starnúceho a starého človeka v kontexte so životným prostredím seniora a jeho sociálnym stavom. Naše lôžkové oddelenie má 35 lôžok. Zabezpečili sme, aby mala každá izba vlastnú sprchu a sociálne zariadenie. Viac informácií…