RTG – skiagrafické pracovisko

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naše pracovisko poskytuje snímkovanie:

 • hrudníka,
 • brucha,
 • hlavy,
 • prínosových dutín
 • chrbtice (krčná, hrudná, drieková)
 • panvy,
 • končatiny.

Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
 • kartu poistenca,
 • predošlé snímky na CD nosiči,
 • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás:  budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie
Kontakt: bez objednávania, vyšetrenie vykonávame na počkanie! Pacient sa zaeviduje v evidenčnom okienku pracoviska na prízemí v nemocničnej časti.