CT pracovisko

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naše pracovisko poskytuje vyšetrenia:

 • mozgu
 • krku,
 • hrudníka,
 • srdca,
 • brucha,
 • malej panva,
 • chrbtice (hrudná, drieková)
 • končatín
 • ciev,
 • PRT – periradikuloterapia (miniinvazívna liečba koreňových nervov chrbtice pod CT kontrolou)
 • Drenáže a biopsie pod CT kontrolou.

Príprava na vyšetrenie:

 • podľa pokynov, 4 hod. pred vyšetrením na lačno (okrem vyšetrenia chrbtice),
 • odber kreatinínu (nie starší ako4 týždne),
 • pacient bude presne poučený pri objednávaní.

Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
 • kartu poistenca,
 • predošlé snímky na CD nosiči,
 • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás:  budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie
Kontakt: 02/3261-1047 v čase medzi 12:00 hod. – 13:45 hod.