Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – MUDr. Miroslav Hronec, CSc.

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša gynekologicko-pôrodnícka ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a manažment gynekologických ochorení pacientiek. Dohliadame na to, aby bolo vyšetrenie a prostredie nielen profesionálne a odborné, ale aj ľudské a pohodlné.

Poskytujeme:

 • Preventívne gynekologické prehliadky u zazmluvnených klientok,
 • cytologické vyšetrenie krčka maternice, vrátane možnosti odberu metódou LBC (liquid based cytológia),
 • kolposkopia krčka maternice,
 • vyšetrenie HPV (humánny papillomavírus),
 • očkovanie proti HPV,
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie abdominálnym a vaginálnym prístupom,
 • antikoncepčná poradňa + management užívateliek hormonálnej antikoncepcie,
 • zavádzanie vnútromaternicových teliesok,
 • poradňa pre ženy v klimaktériu vrátane liečby príznakov prechodu,
 • prevencia, liečba osteoporózy (rednutia kostí) vrátane zabezpečenia denzitometrického vyšetrenia,
 • diagnostika a liečba infekčných gynekologických ochorení (stanovenie pH pošvy, odbery na sexuálne prenosné ochorenia – chlamydie, mycoplazmy, ureaplazmy, neisserie, trichomonády, gardnerella vaginalis a iné),
 • urogynekologická poradňa (poradenstvo, liečba a management pre ženy s únikom moču),
 • diagnostika a liečba ženskej neplodnosti (vyšetrenie hormonálneho profilu, vrátane AMH (marker ovariálnej rezervy). Spolupracujeme s centrom asistovanej reprodukcie GYN FIV a.s, Bratislava.
 • zabezpečujeme ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a mammografické vyšetrenie prsníkov,
 • laboratórna diagnostika vrátane vyšetrenia onkomarkerov, hormonálneho profilu, CRP,
 • komplexná starostlivosť o tehotné pacientky (tehotenská poradňa),
 • ultrazvukové trimesrálne skríningové vyšetrenia v tehotnosti, vrátane dopplerovského vyšetrenia prietoku cez pupočníkovú cievu,
 • TRISOMY test.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Miloslav Hornec, CSc.
Sestra: Silvia Karasová

Kontakt

Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.
Kontakt: 02/3261 3211