Algeziologická ambulancia – MUDr. Martina Ščesná

Published by Nemocnica sv. Michala on


Algeziologická ambulancia je súčasťou diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a zabezpečuje liečbu akútnej a chronickej bolesti.

Ambulancia poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracuje lekár kvalifikovaný v odbore algeziológia, v spolupráci s anesteziologickou sestrou. Súčasťou algeziologickej ambulancie je aj stacionár, kde sa vykonávajú špeciálne liečebné výkony a infúzna aplikácia analgetík. Lekár, špecialista zároveň poskytuje konziliárne služby pri liečbe bolestivých stavov na ostatných oddeleniach nemocnice.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Martina Ščesná
Setra: Tímea Lukášová

Kontakt: 02/3261 2044

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261 2044