Urologické oddelenie

Published by Nemocnica sv. Michala on


Urológia sa venuje diagnostike a liečbe, ako aj prevencii ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien a tiež niektorým endokrinným a metabolickým ochoreniam, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému.

Urologické oddelenie sa zaoberá širokým spektrom klasických, endoskopických a laparoskopických operácií v rámci urológie. Naši špecialisti vykonávajú všetky úkony technikou na špičkovej úrovni. Poskytujeme:

 • štandardné operačné výkony, medzi ktoré patria
  • endoskopické výkony prostaty,
  • endoskopické výkony močového mechúra a močovodov,
  • operácie mieška, penisu a močovej trubice,
  • laparoskopické operácie varikokély,
  • laparoskopické operácie niektorých ochorení obličiek,
  • diagnostické laparoskopie,
  • odbery vzoriek na histologické vyšetrenie atď. –  
 • špecifické operačné výkony, medzi ktoré patria:
  • mikrochirurgický odber spermií MESA/TESE,
  • implantácia pásky pri inkontinencii moču žien atď.  

Mnohé výkony sa riešia v rámci jednodňovej chirurgie v urológii, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu dlhšiu ako 1 deň (tieto zákroky sú individuálne a závisia podľa typu operácie a zmluvnej zdravotnej poisťovne).


Tím oddelenia

Lekár poverený vedením oddelenia: MUDr. Marek Ondriš
Poverený zástupca vedúceho lekára oddelenia: MUDr. Vladimír Lenko, PhD, FEBU,
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Sabina Majzúnová

Kontakt: 02/3261-4053

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 3. poschodie.
Kontakt: 02/3261-4053