Neurologická ambulancia – MUDr. Andrea Vašková

Published by Nemocnica sv. Michala on


Neurologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému.

V našej ambulancii sa venujeme diagnostike a liečbe ochorení:

  • bolesti hlavy,
  • závraty,
  • cievne ochorenia nervového systému (napr. cievne mozgové príhody),
  • ochorenia pohybového aparátu (bolesti chrbtice a s nimi súvisiace bolesti v končatinách),
  • poškodenia periférnych nervov (napr. polyneuropatie, karpálny tunel),
  • epilepsie,
  • demencie,
  • extrapyramídové ochorenia (napr. Parkinsonova choroba, rôzne druhy trasu) a iné.

Na základe indikácie neurologickej ambulancie poskytujeme aj vyšetrenia:

  • elektromyografického laboratória (EMG), v ktorom vyšetrujeme svaly a periférne nervy pri diagnostike ochorení ako polyneuropatie, útlakové syndrómy (napr. syndróm karpálneho tunela), poúrazové poškodenia nervov, ochorenia svalov a poruchy nervosvalového prenosu (napr. myastenia gravis),
  • elektroencefalografického laboratória (EEG), ktoré slúži na snímanie a zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu. Je základnou vyšetrovacou metódou pri epilepsiách, ale využitie máva aj pri iných záchvatovitých ochoreniach, napr. pri tetánii, bolestiach hlavy alebo demenciách.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Andrea Vašková
Setra: PhDr. Alžbeta Vasiľová dipl.sestra

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 5. poschodie
Kontakt ambulancia: 055/ 61 30 944,
EMG laboratórium: 055/ 61 30 952, EEG laboratórium: 055/61 30 942.
E-mail: alzbeta.vasilova@nsmas.sk , andrea.vaskova@nsmas.sk