Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Pavol Gavač

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej internej ambulancii poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť, t.j. diagnostiku, liečbu a prevenciu pacientov v celom rozsahu špecializačného odboru vnútorné lekárstvo. Realizujeme akútne vyšetrenia pre našich pacientov ako aj interné predoperačné vyšetrenia pred plánovanými operačnými výkonmi a zákrokmi v celkovej anestéze.

Poskytujeme:

  • interné preventívne vyšetrenia,
  • vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby,
  • vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou,
  • vyšetrenia pre posudkové účely pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi,
  • zhotovenie a  vyhodnotenie EKG,
  • predoperačné vyšetrenia.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Pavol Gavač
Sestra: Mária Matrková

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 2/3261-2010