Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Anabela Babalová

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej internej ambulancii sa zaoberáme chorobami vnútorných orgánov a podľa závažnosti ochorenia pacienta usmerníme na ďalšie riešenie v špecializovanej ambulancii pre dané ochorenie.

Pôsobíme aj ako špecializovaná ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy.

Poskytujeme výkony ako sú:

  • odber biologického materiálu,
  • meranie krvného tlaku,
  • pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, zhotovenie a vyhodnotenie EKG,
  • vyhodnotenie tlakového holtra,
  • vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou,
  • vyšetrenia pre posudkové účely,
  • interné preventívne vyšetrenia
  • vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby,
  • predoperačné vyšetrenia.

Pacientov vyšetrujeme a dispenzarizujeme podľa všeobecného lekára, ku ktorému sú zmluvne priradení:

MUDr. Maláková, MUDr. Novák P., MUDr. Šikula, MUDr. Frajbergová, MUDr. Borecký (ZVJS), MUDR. Fendeková, MUDr. Foldes, MUDr. Hrúzová, MUDr. Brezovská (Nitra)


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Anabela Babalová
Sestra: Mgr. Iveta Hánová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí 2013, 2014.
Kontakt: 2/3261-2013, 2014