Denzitometrické pracovisko  

Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty minerálov v kostiach a hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kostí. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré využíva röntgenové (RTG) žiarenie, ale na rozdiel od bežného RTG snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná. Príprava na vyšetrenie: pacient bude presne poučený pri Viac informácií…

Dermatovenerologická ambulancia – MUDr. Eva Poluchova

Dermatovenerológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou kožných a pohlavných ochorení. Prejavy na koži môžu byť rôzneho charakteru a pôvodu, spadá sem aj problematika vlasov a nechtov. V našej ambulancii poskytujeme: Zákroky vykonávame zo zdravotných alebo z estetických dôvodov. V prípade estetických zákrokov si výkon hradí pacient sám Viac informácií…

Dermatovenerologická ambulancia – MUDr. Ivana Slezáková

Dermatovenerológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou kožných a pohlavných ochorení. Prejavy na koži môžu byť rôzneho charakteru a pôvodu, spadá sem aj problematika vlasov a nechtov. V našej ambulancii poskytujeme: Zákroky vykonávame zo zdravotných alebo z estetických dôvodov. V prípade estetických zákrokov si výkon hradí pacient sám Viac informácií…

Elektrofyziologické neurologické laboratórium – MUDr. Jozef Šóth CSc.

Laboratórium slúži na diagnostiku neurologických ochorení pre hospitalizovaných, ako aj ambulantných pacientov. Poskytujeme široké spektrum elektrofyziologických vyšetrovacích metód v neurológii akými sú : Klinikám a oddeleniam v rámci Bratislavy ako aj celého Slovenska poskytujeme vyšetrenia evokovaných potenciálov (EP), teda vyšetrenia funkcie nervových dráh v našom tele: Pre pacientov máme k dispozícii aj duplexné ultrasonografické vyšetrenie Viac informácií…

Endokrinologická ambulancia – MUDr. Adriana Petrusová

V našej ambulancii sa venujeme diagnostike a liečbe porúch žliaz s vnútorným vylučovaním so zameraním na ochorenia štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, hypofýzy a poruchy produkcie pohlavných hormónov. Lekár: MUDr. Adriana PetrusováSetra: Miriam Stehlíková Nájdete nás: v budove Centre špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. dverí  3-29AKontakt: 02/3261-2027

Endokrinologická ambulancia – MUDr. Angela Hricová

V našej ambulancii sa venujeme diagnostike a liečbe porúch žliaz s vnútorným vylučovaním so zameraním na ochorenia štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, hypofýzy a poruchy produkcie pohlavných hormónov. Lekár: MUDr. Angela HricováSetra: Renáta Švorcová Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 2293 – 2294Kontakt: 02/3261-2293, 2294

Gynekologické oddelenie

Gynekologické oddelenie a JAS poskytuje pacientom komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a jednodňovú zdravotnú starostlivosť so zameraním na  miniinvazívne operačné postupy. Poskytujeme štandardné operačné zákroky: V prípade jednodňovej ambulantnej starostlivosti poskytujeme: Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Peter BlaškoVedúca setra: Mgr. Sabina Majzúnová Nájdete nás: – oddelenie v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, Viac informácií…

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – MUDr. Andrej Havalda, Phd.

Naša gynekologicko-pôrodnícka ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a manažment gynekologických ochorení pacientiek. Dohliadame na to, aby bolo vyšetrenie a prostredie nielen profesionálne a odborné, ale aj ľudské a pohodlné. Poskytujeme: Lekár: MUDr. Andrej Havalda, Phd. Setra: Gabriela Poláková Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.Kontakt: 02/3261-3213, 02/3261-3212

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – MUDr. Miroslav Hronec, CSc.

Naša gynekologicko-pôrodnícka ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a manažment gynekologických ochorení pacientiek. Dohliadame na to, aby bolo vyšetrenie a prostredie nielen profesionálne a odborné, ale aj ľudské a pohodlné. Poskytujeme: Lekár: MUDr. Miloslav Hornec, CSc.Setra: Silvia Karasová Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.Kontakt: 02/3261 3211

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – MUDr. Peter Blaško

Naša gynekologicko-pôrodnícka ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a manažment gynekologických ochorení pacientiek. Dohliadame na to, aby bolo vyšetrenie a prostredie nielen profesionálne a odborné, ale aj ľudské a pohodlné. Poskytujeme: Telefonické objednávanie na vyšetrenie a informácie poskytujeme na tel. 02/3261-2227 denne od 13.00 hod. do 14.30 hod.Prosíme o dodržiavanie času – mimo stanoveného času nám prevádzka Viac informácií…

Hematologická a transfúziologická ambulancia – Doc. MUDr. Viera Fábrayová, CSc., mim. Prof.

Hematologická a transfuziologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou hematologických chorôb, ako aj problematikou darcovstva krvi a imunohematologických problémov. Poskytujeme: Lekár: Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim.prof.Setra: Erika Vaňková Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.Kontakt: 02/3261-2024

Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Zuzana Kobzová

Hematológia a transfúziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov. Naša ambulancia vykonáva diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, s ochoreniami kostnej drene, s vrodenými aj získanými poruchami zrážania krvi a zaoberá sa sledovaním antikoagulačnej liečby. Vykonávame Viac informácií…

Hepatologická ambulancia – MUDr. Danningerová Molnárová Alexandra

V hepatologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú odbornú diagnostiku a liečbu chronických chorôb pečene, odborné konzultácie v problematike najmä chronických vírusových hepatitíd B a C, chronických zápalov pečene (hepatitíd) autoimunitnej, toxickej a liekovej etiológie, poškodenie pečene xenobiotikami, alkoholom, nealkoholovej tukovej choroby pečene a nealkoholovej steatohepatitídy, chorôb pečene pri poruchách metabolizmu. Lekár: MUDr. Viac informácií…

Hepatologická ambulancia – MUDr. Milan Vyskočil, PhD.

V hepatologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú odbornú diagnostiku a liečbu chronických chorôb pečene, odborné konzultácie v problematike najmä chronických vírusových hepatitíd B a C, chronických zápalov pečene (hepatitíd) autoimunitnej, toxickej a liekovej etiológie, poškodenie pečene xenobiotikami, alkoholom, nealkoholovej tukovej choroby pečene a nealkoholovej steatohepatitídy, chorôb pečene pri poruchách metabolizmu. Lekár: MUDr. Viac informácií…

Hepatologická ambulancia – MUDr. Silvia Žigraiová

V hepatologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú odbornú diagnostiku a liečbu chronických chorôb pečene, odborné konzultácie v problematike najmä chronických vírusových hepatitíd B a C, chronických zápalov pečene (hepatitíd) autoimunitnej, toxickej a liekovej etiológie, poškodenie pečene xenobiotikami, alkoholom, nealkoholovej tukovej choroby pečene a nealkoholovej steatohepatitídy, chorôb pečene pri poruchách metabolizmu. Lekár: MUDr. Viac informácií…

Imunoalergologická ambulancia – MUDr. Alexandra Hadriová

V našej ambulancii sa zaoberáme, diagnostikou, liečbou i prevenciou alergických ochorení horných a dolných dýchacích ciest, očí, kože. Venujeme sa aj diagnostike a liečbe porúch imunity u pacientov s opakovanými a dlhotrvajúcimi infekciami dýchacích ciest a močovo-pohlavných orgánov. Lekár: MUDr. Alexandra HadriováSetra: Zuzana Pavlíková Nájdete nás: v budove Centre špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Viac informácií…

Interné oddelenie – Klinika SZU

Na našom Internom oddelení – Kliniky SZU poskytujeme diagnosticko-liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi a chronickými ochoreniami. Zabezpečujeme komplexný diagnostický, terapeutický a ošetrovateľský proces v odbore vnútorné lekárstvo so všetkými subšpecializáciami v nepretržitej prevádzke. Výhodou nášho interného oddelenia – Kliniky SZU je výborná dostupnosť ambulantných konziliárnych vyšetrení, RTG vyšetrovacích metód, laboratórnych vyšetrení Viac informácií…

Kardiologická ambulancia – MUDr. Katarína Lacová

Naša kardiologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení srdcovocievneho systému. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria medzi najrozšírenejšie, preto dbáme na rýchlu, dostupnú a kvalitnú pomoc. Vyšetrenia, ktoré poskytujeme: Lekár: MUDr. Katarína Lacová, MUDr. Laura BrettschneiderSetra: Silvia Blažová Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.Kontakt: 02/3261-2018