Veľkosť textu

Psychologické oddelenie

Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 3. poschodie budovy

Tel. kontakt: 02/32614076

E-mail: psychologia@nsmas.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Čundrlová – asistentka psychologického oddelenia

Ordinačné hodiny:

Pondelok až piatok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30

Prijímajú sa len objednaní pacienti.

Personál oddelenia:

 • PhDr. Ľubica Šabíková - vedúci psychológ oddelenia
 • PhDr. Mária Odehnalová - zástupca vedúceho psychológa
 • Mgr. Eva Nováková - klinický psychológ
 • Mgr. Dávid Gonda - psychológ
 • Mgr. Marta Čundrlová - asistentka oddelenia

Poskytujeme:

 • Psychoterapeutické sedenia Open or Close
  Individuálna psychoterapia: pomoc pri zvládaní náročných životných situácií psychosomatické ťažkosti stavy úzkosti, depresie, dlhodobé prežívanie strachu zvyšovanie úrovne sebapoznania Párová psychoterapia - pomoc pri riešení vzťahových a partnerských problémov Na žiadosť lekára preplácajú zdravotné poisťovne svojim poistencom 25 sedení. Na prvé sedenie je potrebné so sebou priniesť: výmenný lístok od obvodného lekára, alebo iného špecialistu kartičku poistenca okuliare na čítanie (ak používate) Sedenia  je možné  uhradiť súkromne priamou platbou podľa aktuálne platného cenníka.     
 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov Open or Close

  Posúdenie psychickej spôsobilosti  profesionálnych vodičov

  • motorového vozidla skupín C1 C CE D1 D DE
  • pre vozidlá s prednostným pravom jazdy,
  • vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad
  • vodičov taxislužby
  • poskytovanie poštových služieb a zasielateľstvo
  • inštruktorov autoškôl
  • vyšetrenie vodiča na žiadosť lekára
  • odobratý vodičský preukaz

  Doklad o psychickej spôsobilosti Vám po vyšetrení vydáme na počkanie. Vyšetrenie trvá zvyčajne 2-3 hodiny v závislosti od druhu vyšetrenia.

  V prípade vodičov z povolania je platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti 5 rokov, pre vodičov ktorí dosiahli vek 65 rokov platí doklad 2 roky.

  Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • vodičský preukaz
  • doklad totožnosti
  • okuliare na čítanie (ak používate)
 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vybrané pracovné pozície (SBS, vysokozdvižný vozík, práce vo výške, iné rizikové práce) Open or Close

  Posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon práce / vyšetrenia v rámci pracovnej zdravotnej služby. ... súkromná bezpečnostná služba (SBS), práca s vysokozdvižným vozíkom (VZV), práca vo výškach a iné rizikové práce. + posúdenie pracovnej psychickej záťaže

  Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • okuliare na čítanie (ak používate)
  • žiadanku od lekára
 • Autogénny tréning / relaxačné metódy Open or Close

  Nácvik jednoduchých relaxačných techník zameraných na seba reguláciu, účelom ktorých je uvoľnenie tela a mysle. Skupinové prípadne individuálne sedenia so psychológom vedú k zvládnutiu techník a následne ich samostatnému využívaniu.

  Na žiadosť lekára preplácajú zdravotné poisťovne svojim poistencom 10 sedení. V tomto prípade je potrebné na prvé sedenie so sebou priniesť:

  • výmenný lístok od lekára
  • kartičku poistenca

  Sedenia  je možné uhradiť súkromne priamou platbou podľa aktuálne platného cenníka.

 • Psychologické vyšetrenie (psychotesty) na žiadosť lekára Open or Close

  Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť obvodného lekára, alebo lekára špecialistu (odbory ako psychiatra, neurológia, dermatológia, gastroenterológa, gynekológia a podobne).

  • Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:
  • výmenný lístok od lekára
  • kartičku poistenca
  • okuliare na čítanie (ak používate)

  Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára prepláca poistencom zdravotná poisťovňa.

  Psychodiagnostické vyšetrenia na súkromné, prípadne pracovné účely, je možné absolvovať za poplatok podľa aktuálne platného cenníka.

 • Psychologické vyšetrenie na výzvu sociálnej poisťovne (invalidný dôchodok) Open or Close

  Psychodiagnostické vyšetrenie na základe výzvy sociálnej poisťovne, alebo na základe žiadosti iného lekára posudzujúceho pridelenie invalidného dôchodku.

  • Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:
  • rozhodnutie/výzvu sociálnej poisťovne o posúdení psychického stavu
  • doklad totožnosti

  okuliare na čítanie (ak používate)

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti k zbrojnému preukazu Open or Close

  Posúdenie psychickej spôsobilosti potrebujete, ak ste žiadateľ o vydanie nového zbrojného preukazu, alebo ste už jeho držiteľom a chcete si po 10 rokoch obnoviť jeho platnosť.

  Doklad o psychickej spôsobilosti Vám po vyšetrení vydáme na počkanie. Vyšetrenie trvá zvyčajne 2-3 hodiny.

Všetky poskytované služby vykonávajú psychológovia s príslušnými licenciami.