Veľkosť textu

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. - pracovisko Košice
Murgašova 1, 040 86 Košice

Telefonický kontakt: 0903 432 848

Vedúci zamestnanci Oddelenia klinickej biochémie a hematológie (OKBH)

Vedúca oddelenia – pracovisko Košice:

 • Mgr. Monika Karalyosová
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  055/6130 820
  0903 432 848

Dočasne poverená vedúca laborantka:

 • Bc. Jana Vantuchová
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  055/6130 820 

Informácie o laboratóriu:

            Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBH) je pracovisko poskytujúce služby v odbore klinickej biochémie a hematológie na základe zmluvy s poisťovňami,  pre klientov na základe zmluvných objednávok a pre klientov samoplatcov. Pracovisko OKBH je pracovisko s jednozmennou prevádzkou
Príjem materiálu je zabezpečený v pracovných dňoch pondelok – piatok počas pracovnej doby v čase 7.00 – 15.00 hod.
Odberové centrum OKBH: vykonáva odbery biologických materiálov pre odborné ambulancie a samoplatcov v čase: od 7.00 – 10.30 hod.     

Rozsah poskytovaných výkonov na OKHB Košice:

Na úseku klinickej biochémie sa vykonávajú základné a špeciálne vyšetrenia:

 • metabolizmus glukózy: Glukóza, glygemický profil, o-GTT, HbA1c
 • elektrolyty: Sodík, Draslík, Chloridy
 • osmolalita
 • metabolizmus železa: Fe, Transferín2
 • stopové prvky: Horčík, Fosfor, Vápnik, Ionizovaný vápnik
 • emzýmy: ALP, ALT, AST, GMT, AMS, CK, LHD
 • metabolity dusíka: Močovina, Kreatinín, Kyselina močová
 • metabolizmus lipidov: Cholesterol, HDL, LDL, Triacylglyceroly
 • žlčové farbivá: Bilirubín celkový a konjugovaný
 • sérové proteíny: Celkové bielkoviny, Albumín
 • špecifické proteíny a markery zápalu: CRP, CRP – kapilárne, ASLO, RF2
 • tyroidálne hormóny: TSH1, fT41
 • kardiomarkery: CK, Troponín T, Myoglobín, NT-pro BNP3
 • vitamíny: Vitamín B121, Foláty1

Vyšetrenia moču a stolice:

 • kvalitatívne vyšetrenie moču: Moč chemicky a Močový sediment
 • kvantitatívne: zbieraný moč (12hod. a 24hod.): Glukóza, KVP, Albumín, Sodík, Draslík, Chloridy, Amyláza, Addisov sediment, Klírens kreatinínu, Osmolalita
 • drogy
 • vyšetrenie stolice: Okultné krvácanie, H. Pylori, Kalprotektín
 • Výpočty: odhad GF: MDRD

Na hematologickom úseku sa vykonávajú hematologické a hemostazeologické vyšetrenia

 • vyšetrenie sedimentácie krviniek FW
 • Krvný obraz + 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov
 • Retikulocyty
 • Diferenciál mikroskopicky
 • Základné koagulačné vyšetrenia: PT - INR, APTT, Fibrinogén, AT III, D-dimér

Vysvetlivky: 
1 – vyšetrenia vykonávané utorok a štvrtok
2 – vyšetrenia vykonávané v piatok
3 – vyšetrenia vykonávané vo štvrtok