Veľkosť textu

Od 01.05.2021 je ODCH,  UN-Nemocnica sv. Michala, a.s, Murgašova 1,pracovisko Košice, umiestnené v nových zrekonštruovaných priestoroch v pavilóne D na 1. a 2. poschodí.

Oddelenie disponuje 52 lôžkami:

- 2 nadštandardné 1 posteľové izby,
- 1 monitorovacia jednotka 4 posteľová
- 2 izolačné izby 2 posteľové
- 13 izieb  3 posteľových
- 1 izba 4 posteľová

Na oddelení sa nachádza rehabilitačná a multisenzorická miestnosť.

Priestory ODCH  sú vybavené novým  nadštandardným materiálno-technickým vybavením.

Poskytujeme liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročne diagnostické a terapeutické postupy, ale je potrebné u nich zaistiť dlhodobú liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu zdravotníckymi pracovníkmi. Je vykonávaná 2x denne lekárska vizita.

Prijímame pacientov na odporúčanie praktického alebo odborného lekára s výmenným poukazom. Zabezpečujeme následnú zdravotnú event. pooperačnú starostlivosť pacientom z kliník a  oddelení všetkých zdravotníckych zariadení od 18. rokov.

Najčastejšie  diagnózy sú cievne mozgové príhody s pridruženými komplikáciami interného charakteru, nádorové ochorenia, chronické  kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a pooperačné stavy, stavy dlhodobej imobility a iné chronické ochorenia akútne zhoršené.

Dĺžka hospitalizácie závisí od stavu pacienta, v priemere trvá 22 dní.

Platba na ODCH za poskytovanie nadštandardných služieb je 5,00 €/deň.

Cieľom starostlivosti je zlepšenie zdravotného stavu pacienta v zmysle čo najdlhšie udržateľnej sebestačnosti, pohybovej aktivity a sociálnej integrácie.

Spolupracujeme aj o odbormi sociálnej starostlivosti Magistrátu mesta Košice a VÚC.

Primár: MUDr. Jana KAFFANOVÁ

Tel. č.: 055 / 61 30 170

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca sestra: Mgr. Martina Juhásová

Tel. č.: 055 / 61 30 173

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lekári:

  • MUDr. Katarína Balážiková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Martina Fečová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Kpt. MUDr. Daniela Kardošicnová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Marián Palinský CSc. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Dana Savková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Jozef Senaj - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Gabriela Hricová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.