Veľkosť textu

Aktuálny režim fungovania psychologického oddelenia a ambulancií

AKTUALIZOVANÉ 18.5.2021: Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a uvoľňovanie opatrení opäť poskytujeme plnú zdravotnú starostlivosť a aktualizujeme opatrenia, ktoré je pri návšteve našich ambulancií povinné dodržiavať.

V súlade s nariadeniami MZ SR sú všetci pacienti pri návšteve povinní vstupovať iba s dostatočným prekrytím úst aj nosa, dezinfikovať si ruky pri vstupe do nemocnice a dodržiavať sociálny odstup. Každý pacient je povinný pri návšteve ambulancií pravdivo vyplniť Dotazník a čestné vyhlásenie pacienta. Ruší sa povinnosť preukázania sa negatívnym testom. Aktuálne obmedzenia a povinnosti odporúčame sledovať na oficiálnej stránke Covid Automatuhttps://automat.gov.sk/bratislava

Opäť poskytujeme všetky individuálne psychodiagnostické vyšetrenia (na žiadosť lekára, vyšetrenia pre vodičov, vyšetrenia pre zbrojné preukazy, vyšetrenia pre sociálnu poisťovňu a pod.), ako aj všetky osobné psychoterapeutické sedenia. Psychologickú starostlivosť vrátane psychoterapie poskytujeme svojim pacientom osobne, prostredníctvom videohovorov, alebo telefonicky

 

Pri osobnej návšteve oddelenia a ambulancií je v záujme ochrany zdravia pre pacientov povinné dodržiavanie nasledujúcich protiepidemiologických opatrení:

  • Negatívna anamnéza – osobná návšteva je možná iba pre pacientov, ktorí neboli, v posledných 14 dňoch v rizikovej oblasti na Slovensku alebo v zahraničí, neboli v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19, a to ani v spoločnej domácnosti, ani v zamestnaní a ani nečakajú na výsledky z testovania na pôvodcu COVID-19.
  • Zdravotný stav – pacient musí byť bez podozrenia na ochorenie COVID-19 a bez príznakov ochorenia ako sú zvýšená telesná teplotakašeľsťažené dýchanie a pod.
  • Meranie teploty – pred vstupom do nemocnice sú pacienti povinní nechať si zmerať telesnú teplotu a to prechodom cez hlavný vchod do nemocnice zo Satinského ulice. Následne môžu pacienti vyjsť z hlavnej budovy nemocnice a prejsť do budovy na Cintorínskej 3/A, kde sa nachádza naše oddelenie.
  • Ochranné pomôcky – počas celej návštevy nemocnice je povinné správne nosenie ochranných pomôcok (kompletné prekrytie úst aj nosa).
  • Dezinfekcia rúk – povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy nemocnice.
  • Sociálny odstup –rozostupy v čakárni a dodržiavanie odstupu od pacientov a personálu nemocnice.

 

Pokiaľ nebudú dodržané uvedené protiepidemiologické opatrenia, pacient nebude vyšetrený.

 


Späť na Psychologické oddelenie