Veľkosť textu

Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení pacienti.

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii od 13.7.2020 /od7:00 hod/ pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

  1. Uzatvára sa vchod do budovy Starej polikliniky z Lazaretskej ulice,
  2. Otvorený bude hlavný vchod do UN-NsM, a.s. zo Satinského ul. 1 a autobrána v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00
  3. Obnovuje sa vstupná triáž pacientov pri vstupe do UN-NsM, a.s..
    - meranie telesnej teploty termokamerou alebo bezkontaktným teplomerom pri vstupe,
    - vypisovanie tlačiva „Čestné vyhlásenie pacienta“ - priamo na príslušnej ambulancii.

Výtery na koronavírus SARS-CoV-2 sa od 13.7.2020 budú realizovať nasledovne:


1./ plánované hospitalizácie, operačné výkony: u každého pacienta 72 hodín pred plánovaným prijatím v stane vo dvore UN-NsM, a.s. v čase 8:00-9:00 hod. určeným zdravotníckym pracovníkom podľa rozpisu. Pacient bude následne prijatý na lôžkové oddelenie až po obdržaní negatívneho výsledku.

2./ akútne hospitalizácie: u každého symptomatického pacienta, tiež každého asymptomatického pacienta z rizikových skupín priamo na lôžkovom oddelení a až do obdržania negatívneho výsledku bude zabezpečená izolácia.Za pochopenie ďakujeme
Vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s.

 

 


 

Od 14. júla 2020 až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice.