Veľkosť textu

Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19

Dobrý deň,

pokiaľ spĺňate kritériá očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle prílohy k vyhláške č. 10/2021 Z. z., prosíme o Vašu registráciu prostredníctvom portálu Národného centra zdravotníckych informácií: https://korona.gov.sk/

V prípade, že nespĺňate kritériá na zaočkovania v zmysle fázy určeného poradia a chceli by ste byť zaradený do zoznamu náhradníkov, prosíme kontaktujte od 27.01.2021, v čase medzi 09:00 hod - 10:00 hod., telefónne číslo 0908 790 280 pre očkovacie stredisko Bratislava

Prajeme pekný deň

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

 
Oznam pre pacientov

V súlade s nariadením Ministerstva zdravotníctva SR pre nemocnice ( fakultné, univerzitné a všeobecné okresné ), ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie v kontexte zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID - 19, sa bude v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala, a. s. poskytovať len neodkladná zdravotná starostlivosť ( ambulantná aj ústavná ). Príkaz je platný do 31.1.2021. Informácie, prípadné predĺženie platnosti budeme priebežne aktualizovať. 


Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
 


 

Od 14. júla 2020 až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice.