Rádiodiagnostické oddelenie – Klinika SZU

Published by Nemocnica sv. Michala on


Rádiodiagnostické oddelenie – Klinika SZU poskytuje široké spektrum rádiologických výkonov, vďaka ktorým zobrazujeme viaceré orgány ľudského tela.

Poskytujeme:


Tím oddelenia

Vedúci lekár a prednosta kliniky: MUDr. Berecová Zuzana, PhD.,EBCR
Zástupca vedúceho lekára: MUDr. Hazlinger Martin, MPH.
Vedúci RTG technik: Bc. Kopeinigová Bronislava

Kontakt:

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie
Kontakt: kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete po rozkliknutí pracoviska