Oddelenie centrálnej sterilizácie

Published by Nemocnica sv. Michala on


Na oddelení centrálnej sterilizácie zabezpečujeme dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu, sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky, a to s využitím vysoko špecializovanej prístrojovej techniky. Naši zdravotnícki pracovníci sú na túto prácu špeciálne vyškolení.

Využívame sterilizáciu fyzikálnym vlhkým teplom, pričom pre zabezpečenie kontroly kvality sterilizačných procesov aplikujeme testovacie fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické metódy.

Profesionálnym prístupom k práci a zodpovednosťou, sa naši zamestnanci významne podieľajú na prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz.

Poskytujeme aj služby pre neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré majú platnú zmluvu s UN – NSM a.s.


Tím oddelenia

Vedúci lekár: MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH,
Vedúca sestra:  Mgr. Jana Poláková

Kontakt:

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.