Neurologické oddelenie – Klinika SZU

Published by Nemocnica sv. Michala on


Neurologické oddelenie – Klinika SZU je špecializovaným oddelením, ktoré sa zaoberá celým spektrom neurologických ochorení. Poskytuje špičkovú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu akútnych i chronických neurologických ochorení – vertebrogénnych, demyelinizačných, cievnych ochorení mozgu, neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych, záchvatovitých, extrapyramídových ochorení a neuroinfekcií, a to v rámci Bratislavy, ako aj celého Slovenska.

Moderné pracovisko spolupracuje s interným oddelením – Klinika SZU , Neurochirurgickým oddelením – Klinika SZU, Rádiodiagnostickým oddelením – Klinika SZU a s mnohými ďalšími pri náročných liečbach a ochoreniach pacientov. Vysoko špecializovaní lekári poskytujú výučbu študentom Lekárskej fakulty SZU. Sme školiacim pracoviskom pre Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva SR v odbore neurológia.

Naši neurológovia sa podieľajú na viacerých medzinárodných klinických štúdiách a v spolupráci s Imunologickým ústavom SAV sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti (napr. biomarkery v diagnostike demencie a sclerosis multiplex).


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia a prednosta kliniky: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH
Zástupca vedúceho lekára: MUDr. Miriam Sosková
Vedúca setra: Adriana Juhásová

Kontakt: 02/3261-5024

Nájdete nás:
– oddelenie v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 4. poschodie.
– ambulancie v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie
Kontakt: 02/3261-5024