Veľkosť textu

Úsek funkčnej diagnostiky - oddelenie funkčného vyšetrenia

Vážení pacienti, 

vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandémiou vírusom SARS-CoV-2 a na základe nariadenia MZ SR pre nemocničné zariadenia, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, je v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala, a. s. poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť (ambulantná aj ústavná ).
Nariadenie je platné do 31.1.2021.

Očkovanie proti infekcii vyvolanej SARS-CoV-2 u pacientov s chronickým kardiologickým ochorením: Odporúčam!

 
Očkovanie u pacientov užívajúcich antikoagulačnú liečbu: Pacienti na antikoagulačnej liečbe prostredníctvom NOAK-ov (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana) a pacienti na warfaríne u ktorých bola posledná hodnota INR bola pod hornou hranicou terapeutického rozsahu, môžu dostať intramuskulárnu vakcínu. 

Nakoľko došlo ku mimoriadne vážnej poruche na telefónnej ústredni nemocnice, môže byť pre Vás problém kontaktovať naše ambulancie.
Pri telefonovaní na ambulancie buďte  prosím trpezliví.
Vedenie nemocnice na odstránení uvedenej poruchy intenzívne pracuje. 

Ďakujeme za pochopenie. 

S pozdravom
MUDr. Peter Solík, PhD.
vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostikyUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Solík, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Viera Aufrichtová


Charakteristika oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrenia spoločnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. je špecializované na kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku. Oddelenie disponuje modernou diagnostickou technikou.

Metodiky, ktoré sa vykonávajú na našom oddelení

  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Záťažový EKG test
  • 24 hod. EKG holter monitorovanie
  • 24 hod. tlakový holter

Súčasťou oddelenia sú 2 kardiologické ambulancie 

Pacienti sú objednávaní v ordinačných hodinách.