Veľkosť textu

Úsek funkčnej diagnostiky - oddelenie funkčného vyšetrenia

Nemocnica svätého Michala, a.s., Satinského 1, 811 08 Bratislava

Vedúci oddelenia: MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.
Vedúca sestra: Mgr. Viera Aufrichtová


Charakteristika oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrenia Nem.sv.Michala je špecializované na kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku. Oddlenie disponuje modernou diagnostickou technikou.

Metodiky, ktoré sa vykonávajú na našom oddelení

  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Záťažový EKG test
  • 24 hod. EKG holter monitorovanie
  • 24 hod. tlakový holter

Súčasťou oddelenia sú 2 kardiologické ambulancie 

Pacienti sú objednávaní v ordinačných hodinách.

S pozdravom MUDr. Uhliar, CSc.