Veľkosť textu

Úsek funkčnej diagnostiky - oddelenie funkčného vyšetrenia

Vážení pacienti, 

 
vzhľadom na akútnu epidemiologickú situáciu sme boli nútení na Oddelení funkčnej diagnostiky a na kardiologických ambulanciách zrušiť všetky plánované vyšetrenia a kontroly pacientov a naša prevádzka prebieha výlučne v akútnom režime a to až do odvolania. 

Každý deň je na kardiologickej ambulancií prítomný lekár, ktorý je Vám k dispozícii pre telefonické konzultácie ohľadom Vášho zdravotného stavu a pre predpis kardiologických liekov formou e-receptu.
Všetky telefonické linky nášho oddelenia sú presmerované na jedno číslo. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť.
 
MUDr. Peter Solík, PhD.
vedúci lekár OFD
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Solík, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Viera Aufrichtová


Charakteristika oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrenia spoločnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. je špecializované na kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku. Oddelenie disponuje modernou diagnostickou technikou.

Metodiky, ktoré sa vykonávajú na našom oddelení

  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Záťažový EKG test
  • 24 hod. EKG holter monitorovanie
  • 24 hod. tlakový holter

Súčasťou oddelenia sú 2 kardiologické ambulancie 

Pacienti sú objednávaní v ordinačných hodinách.