Veľkosť textu

Rádiodiagnostické oddelenie

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Primár oddelenia: MUDr. Berecová Zuzana, PhD.,EBCR
Zástupca primára :  MUDr. Prečinský Peter

Vedúci RTG technik : Bc. Kopeinigová Bronislava

 

Personál oddelenia  

Lekári : MUDr. Bartošová Vieroslava, MUDr. Blehová Helena, MUDr.Ftáčniková Beata, MUDr. Hazlinger Martin, MUDr. Hlavena Peter, MUDr. Hudecová Zuzana, MUDr. Prečinská Ivana

RTG technici :   Absolonová Beáta, Mgr. Antalcová Mária, Balogová Anna, Császár Tibor, Bc. Kováčová Ildiko,  Mučka Tibor, Bc. Stellmachová Simona, Tományová Renáta, Bc. Kisty Michal, Bc. Majerová Jana, Bc. Németh Erika, Mgr. Zbýňovcová Viera

Zdravotné sestry : Grellnethová Jana, Staňová Jana, Peterská Eva

Dokumentaristka : Mgr. Boráková Iveta     


Pracoviská  oddelenia :

 

RTG- skiagrafia

Prístrojové vybavenie : Siemens Ysio Max

Vyšetrenia : snímkovanie hrudníka, brucha, skeletu

Objednávanie: bez objednávania, vyšetrenie vykonávame na počkanie

Pacient sa zaeviduje v evidenčnom okienku RDG oddelenia na prízemí v nemocničnej časti

 

CT pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Somatom Definition Flash s vysokotlakovým injektorom

Vyšetrenia : mozog, krk, hrudník, srdce, brucho, malá panva, chrbtica, končatiny, PRT (periradikuloterapia)

Objednávanie : na evidencii oddelenia na základe žiadanky osobne, prípadne telefonicky 02/3261 1047

Príprava : podľa pokynov 4 hod. pred vyšetrením na lačno- okrem vyšetrenia chrbtice + odbery  kreatinín – max.4 týždne starý. Pacient bude presne poučený pri objednávaní

 

Pracovisko mamografie + USG prsníkov

Prístrojové vybavenie : Siemens Mammomat Inspiration

Vyšetrenia : MMG, cielené snímky prsníka, rolované snímky prsníka pre ženy po 40. roku života

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie osobne na evidencii RDG oddelenia na prízemí v nemocničnej časti, príp. telefonicky 02/3261 1047

 

USG pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Acuson X2000, Siemens Acuson X700

Vyšetrenia : orgány brušnej dutiny, malá panva, prsníky, štítna žľaza, svaly, vyšetrenie ciev

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie osobne na evidencii RDG oddelenia na prízemí v nemocničnej časti, príp. telefonicky 02/3261 1047

 

Zubné RTG pracovisko

Prístrojové vybavenie : Fona X Pan DG – digitálny panoramatický prístroj

Vyšetrenia : panoramatické snímky zubov

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie osobne na evidencii RDG oddelenia na prízemí v nemocničnej časti, príp. telefonicky 02/3261 1047

 

MR pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Magnetom Skyra 3T

Vyšetrenia : mozog + AG, krk, srdce, brucho, malá panva, chrbtica, koleno, rameno, členok

Príprava : 4 hodiny pred vyšetrením na lačno podľa druhu vyšetrenia, pri objednávaní je pacient poučený

K vyšetreniu treba priniesť predošlé snímky na CD nosiči + dokumentáciu, ak bolo vyšetrenie realizované v inom zdravotníckom zariadení

Objednávanie :osobne so žiadankou na evidenčnom okienku MR pracoviska na prízemí v poliklinickej časti, príp. telefonicky : 02/3261 1225

Žiadanku na vyšetrenie musí vystaviť odborný lekár

 

Na všetky vyšetrenia treba priniesť :

  • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára
  • kartu poistenca
  • predošlé snímky na CD nosiči
  • dokumentáciu
  • Všetky snímky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. pre pacientov z ambulancií mimo Nemocnice sv. Michala vydávame snímkovú dokumentáciu na CD nosiči s popisom.

    V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.

Denzitometrické pracovisko  

Umiestnenie: prízemie stará budova polikliniky č. dverí 1011

Sestra: Viera Horváthová

Prístrojové vybavenie : Hologic Discovery 

Príprava : pri objednávaní je pacient poučený

K vyšetreniu treba priniesť : žiadanka od gynekológa, ortopéda, endokrinológa, reumatológa, všeobecného lekára NsM, a. s. a preukaz poistenca

Objednávanie :osobne so žiadankou na denzitometrickom pracovisku alebo telefonicky na tel. čísle 02/3261 - 1156