Veľkosť textu

OddeleniaDo zdravotnej starostlivosti okrem ambulancií spadajú nielen lôžkové oddelenia, ale aj nelôžkové oddelenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej samostatne fungujúcej nemocnice. Jednotlivé oddelenia môžete na našom webe prehliadať za pomoci bočnej navigácie, ktorá Vám zabezpečuje rýchle pristupovanie ku jednotlivým podstránkam.