Veľkosť textu

Satinského 1,  811 08 Bratislava
 
Tel. kontakt: 02/3261 - 4053 - lôžkové oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. Ján Hoffmann
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 1179

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail: sTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková

Tel. kontakt: 02/3261 - 4053


Personál urologického  oddelenia:

Lekári urológovia:

  • MUDr. Hoffmann Ján, tel.: 02/ 3261 - 1179
  • MUDr. Džurný Oskar, PhD., tel.: 02/ 3261 - 1175
  • Doc. MUDr. Frederico Gomcalves, PhD.
  • MUDr. Marek Ondriš, tel: 02/ 3261-1179
  • MUDr. Vladimír Lenko, tel: 02/ 3261-1179

Sestry:  Jana Blahová, Katarína Kuceková, Silvia Matejdesová, Helena Lelovicsová, Margita Peggy Pažitná, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Zdenka Koišová, bc. Slávka Meszárošová, Mgr. Dominika Petrášová, Bc. Kristína Lišková, Gabriela Plavčková, Tatiana Hudíková 

Štruktúra oddelenia:

Lôžková časť

je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1.  V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou. V priestoroch oddelenia je dostupné WIFI pripojenie.

Urologické ambulancie

I. a II.  sa nachádzajú  na prízemí budovy starej  polikliniky na Satinského 1.


Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení. Urologickí pacienti sú hospitalizovaní na oddelení v blízkosti operačných sál s najmodernejším technickým vybavením a vysokým hygienickým štandardom.

Všetci lekári oddelenia majú minimálne kvalifikačnú atestáciu z odboru urológia, sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách, vlastnia certifikáty na vysoko špecializované urologické zákroky. Urologické oddelenie realizuje širokú paletu klasických a laparoskopických operácií v rámci urológie. Urologické oddelenie poskytuje odbornú a špecializovanú urologickú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných a komerčných poisťovní, samoplatcom ako i zahraničným pacientom.

Medzi štandardné operácie na oddelení patria operácie mieška a penisu. Oddelenie okrem rozvíja i techniku miniinvazívnej laparoskopickej urológie.
Laparoskopicky sa riešia prevažne varikokély, endoskopicky operácie močovej rúry, močového mechúra a operácie prostaty. Vykonávajú sa i  diagnostické laparoskopie, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie atď. Na tieto operácie používame techniku na špičkovej úrovni.