Veľkosť textu

Traumatologicko - ortopedické oddelenie

Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského 1, 811 08 Bratislava

tel. č.:

  • 02/3261 - 4120 - pracovňa vedúceho lekára traumatologicko - ortopedického  oddelenia
  • 02/3261 - 3055 - pracovňa vedúcej sestry traumatologicko - ortopedického oddelenia
  • 02/3261 - 1043, 1045 traumatologické ambulancie
  • 02/3261 - 1167, 1168  ortopedická ambulancia na Prízemí v budove Polikiniky

vedúci lekár: MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA, MPH

zástupca vedúceho lekára: MUDr. Vladimír Rosina

vedúca sestra: Mgr. Jana Rutkovská, MHA


Štruktúra traumatologicko ortopedického oddelenia:

1. Ambulantná časť:

Traumatologická ambulancia:

Ordinačné hodiny: 7,30 - 12,30  13,00 - 14,00/ Po.,Ut.,St.,Štv.,Pia, akútne stavy
Administratíva: 14,00 -15,00

Ortopedická ambulancia  MUDr. Peter Sijka

ordinuje denne od 8,00 - 12,30
okrem štvrtka - operačný deň

2. Oddelenie:

  • nachádza sa na 2. poschodí Nemocnice sv. Michala
  • k dispozícii má 25 lôžok na jedno, dvoj, trojlôžkových izbách
  • spektrum operačných výkonov z kategórie JAS a podľa aktuálneho zazmluvnenia so zdravot. poisťovňami