Veľkosť textu

ORL - oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Primár oddelenia:  Doc.MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof

Lekári: MUDr. Lucia Langová, MUDr. Peter Ďurica, MUDr. Matúš Mačaj, MUDr.Andrej Piovarči

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková

Telefón: 02/3261 - 4055 / ORL ambulancia (objednávanie,konzultácie) na tel.čísle: 02/3261 2195, 2196

Sestry: Blahová Jana , Kuceková Katarína , Matejdesová Silvia, Lelovicsová Helena, Pažitná Peggy Margita, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Katarína Krkošeková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Viera Esnaultová

Základná charakteristika oddelenia

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku NsM, a.s. poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v rámci odboru pre zamestnancov MV SR a MO SR ako aj pre civilné obyvateľstvo bez ohľadu na miesto ich bydliska. Na pracovisku sa vykonávajú nasledovné chirurgické výkony:

 • Tonzilektómie, adenotómie.

 • UPPP (uvulo-pharyngo-palatoplastika) pre chrápanie a sleep apnoe syndróm.

 • Resekcie nádorov hltana a disekcie krčných lymfatických uzlín pri metastázach

 • Operácie hrtana vrátane hrtanovej mikrochirurgie pre chronickú hyperplastickú laryngitídu, polypy na hlasivkách a spevácke uzlíky.

 • Resekcie karcinómu hrtana, parciálne resekcie hrtana a laryngektómie

 • Rekonštrukčná chirugia hrtana, laterofixácia hlasivky, mediofixácia, resekia stenózy hrtana

 • Segmentálna resekcia trachey pre stenózu, tracheotómia

 • Funkčné a estetické a operácie nosa (septoplastika, septorinoplastika, turbinoplastika).

 • Operácie prínosových dutín endoskopickým prístupom (transnazálne použitím endoskopických techník).

 • Resekcia tumoru maxily, nosa a PND vonkajším aj endoskopickým prístupom,

 • Endoskopická dakryocytorinostómia, dekomresia orbity pri endokrinnej orbitopatii

 • Tvárová estetická chirurgia ( blefaroplastika, rinoplastika, otoplastika, rekonštrukcia paralyzovanej tváre)

 • Ušné operácie sanačné aj rekonštrukčné (tympanoplastika, stapedoplastika)

 • Operácie na krku (nezhubné nádory, cysty,)

 • Rekonštrukcie defektu hypofaryngu pažeráka a prednej steny krku

 • Resekcia Zenkerovho divertikla

 • Odstránenie cudzích telies hypofaryngu a pažeráka rigídnou endoskopiou

 • Chirurgia slinných žliaz, štítnej žľazy).

 • Exstirpácia kožných nádorov na hlave a krku a rekonštrukcia pooperačného defektu

Štruktúra pracoviska (organizačné zložky):

Poliklinická časť má:

 • Tri ambulancie v Poliklinike na Satinského 1 s kompletným diagnostickým vybavením vrátane mikroskopu a flexibilného endoskopu.

 • Jedno audiologické pracovisko v Poliklinike na Satinského 1 vybavené moderným audiometrom a tympanometrom.

Lôžková časť má:

 • 8 lôžkok z toho:

  •  nadštandardné izby s nadštandardným vybavením (kúpeľna, WC, TV)

 • Vyšetrovňa s kompletným vybavením vrátane mikroskopu.

 • Kuchynka s jedálňou.

 • Pracovne primára a vrchnej sestry.

 • Inšpekčné izby lekárov, prezliekacia miestnosť pre stredný zdravotný personál.

Moderný klimatizovaný operačný trakt má:

 • Miestnosti na prípravu pacientov pred chirurgickým výkonom;

 • Operačné sály pre celkovú a lokálnu anestéziu.

 • Miestnosť na uloženie a monitorovanie pacientov po operácii /prebudzacia miestnosť/

Prístrojové vybavenie:

Kompletné vybavenie na chirurgiu:

 • stredného ucha (operačný mikroskop, frézy, inštrumentárium),

 • nosa a prinosových dutín (videoreťazec, shaver, kompletné endoskopické inštrumentárium, inštrumentárium na chirurgiu vokajšieho nosa),

 • hrtana (operačný mikroskop, Kleinsasserove tubusy a mikroinštrumentárium).

Vybavenie na vykonanie rigídnej ezofagoskopie.