Veľkosť textu

Prednosta:  Doc.MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof

Zástupca prednostu: MUDr. Mačaj Matúš

Lekári: MUDr. Langová Lucia, MUDr. Ďurica Peter , MUDr. Majerníková Lívia, MUDr. Šramková Monika t.č. MD, MUDr. Simona Farkašová, MUDr. Matúš Čentéš

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková

Telefón: 02/3261 - 4055 / ORL ambulancia (objednávanie,konzultácie) na tel.čísle: 02/3261 2195, 2196

Sestry:  Jana Blahová, Katarína Kuceková, Silvia Matejdesová, Helena Lelovicsová, Margita Peggy Pažitná, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Zdenka Koišová, bc. Slávka Meszárošová, Mgr. Dominika Petrášová, Bc. Kristína Lišková, Gabriela Plavčková, Tatiana Hudíková 

Základná charakteristika oddelenia

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku NsM, a.s. poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v rámci odboru pre zamestnancov MV SR a MO SR ako aj pre civilné obyvateľstvo bez ohľadu na miesto ich bydliska. Na pracovisku sa vykonávajú nasledovné chirurgické výkony:

 • Tonzilektómie, adenotómie.

 • UPPP (uvulo-pharyngo-palatoplastika) pre chrápanie a sleep apnoe syndróm.

 • Resekcie nádorov hltana a disekcie krčných lymfatických uzlín pri metastázach

 • Operácie hrtana vrátane hrtanovej mikrochirurgie pre chronickú hyperplastickú laryngitídu, polypy na hlasivkách a spevácke uzlíky.

 • Resekcie karcinómu hrtana, parciálne resekcie hrtana a laryngektómie

 • Rekonštrukčná chirugia hrtana, laterofixácia hlasivky, mediofixácia, resekia stenózy hrtana

 • Segmentálna resekcia trachey pre stenózu, tracheotómia

 • Funkčné a estetické a operácie nosa (septoplastika, septorinoplastika, turbinoplastika).

 • Operácie prínosových dutín endoskopickým prístupom (transnazálne použitím endoskopických techník).

 • Resekcia tumoru maxily, nosa a PND vonkajším aj endoskopickým prístupom,

 • Endoskopická dakryocytorinostómia, dekomresia orbity pri endokrinnej orbitopatii

 • Tvárová estetická chirurgia ( blefaroplastika, rinoplastika, otoplastika, rekonštrukcia paralyzovanej tváre)

 • Ušné operácie sanačné aj rekonštrukčné (tympanoplastika, stapedoplastika)

 • Operácie na krku (nezhubné nádory, cysty,)

 • Rekonštrukcie defektu hypofaryngu pažeráka a prednej steny krku

 • Resekcia Zenkerovho divertikla

 • Odstránenie cudzích telies hypofaryngu a pažeráka rigídnou endoskopiou

 • Chirurgia slinných žliaz, štítnej žľazy).

 • Exstirpácia kožných nádorov na hlave a krku a rekonštrukcia pooperačného defektu

Štruktúra pracoviska (organizačné zložky):

Poliklinická časť má:

 • Tri ambulancie v Poliklinike na Satinského 1 s kompletným diagnostickým vybavením vrátane mikroskopu a flexibilného endoskopu.

 • Jedno audiologické pracovisko v Poliklinike na Satinského 1 vybavené moderným audiometrom a tympanometrom.

Lôžková časť má:

 • 9-12 lôžkok

 • Vyšetrovňa s kompletným vybavením vrátane mikroskopu.

 • Kuchynka s jedálňou.

 • Pracovne primára a vrchnej sestry.

 • Inšpekčné izby lekárov, prezliekacia miestnosť pre stredný zdravotný personál.

Moderný klimatizovaný operačný trakt má:

 • Miestnosti na prípravu pacientov pred chirurgickým výkonom;

 • Operačné sály pre celkovú a lokálnu anestéziu.

 • Miestnosť na uloženie a monitorovanie pacientov po operácii /prebudzacia miestnosť/

Prístrojové vybavenie:

Kompletné vybavenie na chirurgiu:

 • stredného ucha (operačný mikroskop, frézy, inštrumentárium),

 • nosa a prinosových dutín (videoreťazec, shaver, kompletné endoskopické inštrumentárium, inštrumentárium na chirurgiu vokajšieho nosa),

 • hrtana (operačný mikroskop, Kleinsasserove tubusy a mikroinštrumentárium).

Vybavenie na vykonanie rigídnej ezofagoskopie.