Veľkosť textu

Kontakt

Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s., Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava
Lôžková časť – 4. poschodie, nová budova, tel.: 02 / 3261 5024 
Ambulantná časť a oddelenie funkčnej elektrofyziológie – 1. poschodie, budova Polikliniky
(podrobnejšie viď. časť „Ambulancie“ na www.nsmas.sk)
 

Prednosta Neurologickej kliniky SZU

pplk. MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. kontakt: 02 / 3261 5057
 

Zástupca prednostu Neurologickej kliniky SZU

MUDr. Miriam Sosková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. kontakt: 02 / 3261 5008
 

Vedúci lekár oddelenia funkčnej neurofyziológie Neurologickej kliniky SZU

MUDr. Jozef Šóth, CSc.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. kontakt: 02 / 3261 2273
 

Vedúca sestra Neurologickej kliniky SZU

Mgr. Adriana Juhásová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. kontakt: 02 / 3261 5054
 

Manažérka dennej zmeny Neurologickej kliniky SZU

Bc. Ľudmila Jánošová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. kontakt: 02 / 3261 5054

 

Neurologická klinika SZU – lôžková časť:

centrálny pult: 02 / 3261 5052
pracovňa - sestry: 02 / 3261 5024
vyšetrovňa: 02 / 3261 5014
pracovňa – lekári: 02 / 3261 5056
 

Neurologická klinika SZU – špecializované ambulancie:

 • Ambulancia Centra pre liečbu sclerosis multiplex
  • lekári: pplk. MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH, mjr. MUDr. Daša Marecová
  • sestra: Darina Michalicová
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • tel. kontakt: 02 / 3261 2301

 • Ambulancia pre neuromuskulárne ochorenia
  • lekári: MUDr. Miriam Sosková
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • tel. kontakt: 02 / 3261 5008
    
 • Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia
  • lekári: mjr. MUDr. Patrícia Šaffová, MUDr. Monika Gábrišková 
  • tel. kontakt: 02 / 3261 2256, 02 / 3261 1169
    
 • Ambulancia pre diagnostiku a liečbu demencií
  • lekári: MUDr. Peter Kosoň, PhD.
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • tel. kontakt: 02/ 3261 5014
    
 • Neurologická ambulancia - Centrum pre špecializovanú zdravotnú starostlivosť, Cintorínska 3A  í
  • lekári: mjr. MUDr. Robert Ľupták (vedúci lekár)
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • tel. kontakt: 0911 775 647, ambulancia (Po a Pia): 02/ 3261 5084 (objednávanie pacientov) 
    
 • Stacionár Neurologickej kliniky SZU
  •  tel. kontakt: 02 / 3261 2300
    
 • USG Doppler extrakraniálnych prívodných ciev mozgu
  •  tel. kontakt: 02 / 3261 2300 (objednávanie pacientov)

 

Pracovníci Neurologickej kliniky SZU:

Lekári - lôžko:

mjr. MUDr. Daša Marecová
MUDr. Peter Kosoň, PhD.
npor. MUDr. Mojmír Lašák
mjr. MUDr. Robert Ľupták
MUDr. Mária Reisová

Rezidenti:

MUDr. Andrea Bullová
MUDr. Kristína Hurková

Lekári – ambulancie:

MUDr. František Kossuth
mjr. MUDr. Sylvia Sarkányová-Baloghová
mjr. MUDr. Patrícia Šaffová
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
MUDr. Monika Gábrišková 
MUDr. Viera Volaříková, PhD.

Sestry – lôžko:

Martina Divekyová
Mgr. Andrea Hlubocká
Gabriela Kolísková
Nikoleta Luterán
Miroslava Slimáková
Veronika Veselá
Katarína Vrablecová
Dana Žalcová
Ľudmila Žišková

Sestry – ambulancie:

Marianna Krajčovičová 
Marta Cvečková
Dana Gabrielová
Veronika Kúdelová
Darina Michalicová
Iveta Szászová
Martina Varsíková

Sanitári:

Iveta Hrubá
Mária Kamenická
Klaudia Schickhofferová
Mária Karvayová

Sestry – elekrofyziologické laboratórium:

Ivana Földesová
Jana Kolbenhayerová
Mária Kubová
Ivana Šoth

 

O nás

Neurologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity sa nachádza v nemocničnej časti UN – Nemocnice sv. Michala, a.s. (nemocnica Ministerstva vnútra SR) a zabezpečuje diagnostiku, liečbu a v prípade potreby aj dispenzarizáciu (sledovanie) pacientov s celým spektrom neurologických ochorení. Našou cieľovou skupinou pacientov sú rezortní zamestnanci Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR vrátane civilných zamestnancov, taktiež ústavní činitelia, členovia vlády SR a zamestnanci veľvyslanectiev, ako aj široká verejnosť.

Zameriavame sa na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu akútnych i chronických neurologických ochorení - vertebrogénnych, demyelinizačných, cievnych ochorení mozgu, neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych, záchvatovitých, extrapyramídových ochorení a neuroinfekcií.

V diagnostike disponujeme širokými možnosťami elektrofyziologických vyšetrovacích metód akými sú elektroencefalografia (EEG), EEG po spánkovej deprivácii, elektromyografia (EMG), zrakové (VEP), kmeňovo-sluchové (BAEP), somato-senzorické (SSEP) a motorické (MEP) evokované potenciály, ktoré poskytujeme aj pre ostatné kliniky a oddelenia v rámci Bratislavy ako aj celého Slovenska. Pre pacientov máme k dispozícii aj duplexné ultrasonografické vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev.

V spolupráci s Rádiodiagnostickou klinikou SZU UN-NsM, a.s. ponúkame pacientom širokú paletu diagnostických vyšetrení akými sú MRI, CT, RTG a USG a terapeutické výkony PRT-CT (periradikuloterapie – liečebného obstreku spinálneho nervového koreňa pod CT kontrolou).

V spolupráci s Neurochirurgickou klinikou SZU UN-NsM, a.s. zabezpečujeme komplexnú terapiu pre pacientov s nádormi nervového systému a s vertebrogénnymi ochoreniami. Rovnako zabezpečujeme neuro-monitoring pacientov počas operácií mozgu a miechy.

V spolupráci s Internou klinikou SZU UN-NsM, a.s. zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a terapiu pre pacientov s ischemickými cievnymi mozgovými príhodami a ostatnými neurologickými ochoreniami súvisiacimi s poruchou funkcie vnútorných orgánov.

Ako Neurologická klinika SZU poskytujeme výučbu študentom Lekárskej fakulty SZU. Sme aj školiacim pracoviskom pre Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva SR, v rámci ktorého školíme lekárov počas ich špecializačnej prípravy v odbore neurológia.

Podieľame sa na viacerých klinických štúdiách a v spolupráci s Imunologickým ústavom SAV aj na vedecko - výskumnej činnosti (napr. biomarkery v diagnostike demencií a sclerosis multiplex).

Štruktúra Neurologickej kliniky SZU

Pre pacientov máme k dispozícii:

 • lôžkovú časť, ktorá sa nachádza na 4. poschodí nemocničnej časti UN –NsM, a.s. Disponujeme 3 - lôžkovými izbami a 3 nadštandardnými izbami. Každá izba je vybavená sociálnym zariadením, klimatizačným zariadením, centrálnym rozvodom kyslíka, s elektricky polohovateľnými lôžkami, TV a Wi-Fi. Nadštandardné izby sú 1-lôžkové za úhradu 20€ / deň.
 • jednotku intenzívnej starostlivosti pre pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť, ktorá sa nachádza v rámci OAIM
 • 4 všeobecné neurologické ambulancie, ambulanciu Centra pre liečbu SM
 • neurologický stacionár so 4 lôžkami, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v poliklinickej časti nemocnice - je ambulantnou zložkou kliniky určený na podávanie parenterálnej, predovšetkým infúznej ale aj biologickej liečby.
 • oddelenie funkčnej elektrofyziológie (VEP, SSEP, MEP, BAEP, EMG, STEMG, EEG), ktoré sa nachádza na 1. poschodí v budove polikliniky
 • USG Doppler extrakraniálnych ciev mozgu

 

Informácie pre pacientov

 • Návštevné hodiny:
  • PO – PIA: 15:00 – 17:00 hod.
  • SO, NE: 13:00 – 17:00 hod.
  • informácie o zdravotnom stave sú podávané po 14:00 výlučne osobne, telefonicky informácie nepodávame
 • Organizačné informácie pre pacienta k plánovanej hospitalizácii:
  1. Pacient sa bude medzi 8:00 - 9:00 hlásiť na príjmovej neurologickej ambulancii Univerzitnej Nemocnice - Nemocnice sv. Michala, a.s. (Satinského 1, 811 08 Bratislava), 1. poschodie, budova Polikliniky, kde mu bude vydaný prijímací listok.
  2. S prijímacím lístkom (+ karta poistenca a občiansky preukaz) sa dostaví do prijímacej kancelárie (prízemie, nová budova UN-NsM).
  3. Následne sa bude hlásiť na prijatie na Neurologickej klinike – lôžková časť (4. poschodie, nová budova).

 • Odporúčaný zoznam potrieb k hospitalizácii na Neurologickej klinike SZU:
  • kontakt na príbuzných (meno, adresa a telefónne číslo)
  • doklady (občiansky preukaz a preukaz poistenca)
  • kompletnú zdravotnú dokumentáciu ( RTG snímky, CD z doplnkových vyšetrení ako je CT, MRI)
  • lekárske odporúčanie na hospitalizáciu so správou od špecialistu
  • aktuálne užívané lieky a rozpis ich užívania
  • doklad o práceneschopnosti, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
  • pyžamo, župan, prezuvky, prípadne šľapky do sprchy
  • hygienické potreby (uteráky, mydlo alebo sprchový gél, šampón, hrebeň, zubnú kefku a pastu, toaletný papier, hygienické vreckovky, krém, potreby na holenie)
  • pohár na pitie
  • zdravotné pomôcky (okuliare, palica, barla, protéza, strojček do ucha, inhalátory a iné)
  • osobné potreby (telefón, nabíjačka, mp3 prehrávač, laptop, niečo na čítanie....)

Neodporúčame Vám vziať si zo sebou väčší obnos peňazí, šperky a iné cennosti. V prípade potreby je možnosť tieto uložiť v na to určených uzamykateľných priestoroch na oddelení. Informácie poskytne službukonajúci personál. Dôchodok môže zostať na podacej pošte po dobu 3 mesiacov alebo odporúčame taktiež odovzdať do úschovy oddelenia. Za veci, ktoré si ponecháte u seba, nenesie nemocnica zodpovednosť.

Webové odkazy

https://www.sksnes.sk/ - stránka Slovenskej neurologickej spoločnosti

http://www.szu.sk/ - stránka Slovenskej zdravotníckej univerzity