Veľkosť textu

Prednosta kliniky: mjr. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH

Zástupca prednostu kliniky: mjr. MUDr. Tomáš Žilka, MPH

Vedúca sestra: PhDr. Lenka Barteková, MPH

Ambulancia (objednávanie pacientov): 02/3261 2308

Lôžkové oddelenie: 02/3261 3080

Neurochirurgická klinika sa nachádza na 2. poschodí a k dispozícii má 15 lôžok na trojlôžkových izbách.
Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v odbore neurochirurgia.
Prijímame pacientov odoslaných zo všetkých ambulancií a odelení, akceptujeme poistencov všetkých poisťovní. Spektrum výkonov:

Operácie nádorov mozgu

Operatíva primárnych aj sekundárnych nádorov mozgu vrátane tých, ktoré postihujú elokventné oblasti. Vďaka spolupráci s neuroanestéziológom a logopédom vykonávame aj operácie mozgu pri vedomí pacienta (tzv. Awake kraniotómie). Sme certifikované pracovisko na intraoperačné použitie 5-ALA kyseliny. Samozrejmosťou je neuronavigácia integrovaná s intraoperačným USG.

Endoskopické operácie hypofýz

Endoskopické endonazálne transfenoidálne resekcie nádorov sellárnej oblasti. Je zabezpečený aj komplexný multidisciplinárny manažment pacientov v perioperačnom období

Neurochirurgia lebkovej spodiny

Operácie tumorov bázy lebky s využitím neuromonitoringu a dobre fungujúcej medziodborovej spolupráce s ORL

Neuroendoskopia

Endoskopické operácie pre 3-komorový hydrocefalus, neuroendoskopické resekčné výkony (koloidné cysty, dostupné intraventrikulárne tumory a pod.)

Epileptochirurgia

Resekčné epileptochirurgické výkony pre pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou (meziotemporálne resekcie pri amygdalohippokampálnej skleróze, lezionektómie aj v elokventných oblastiach a pod.) Realizujeme implantácie VNS stimulátorov.

Spondylochirurgia

Operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (hernie medzistavcových platničiek, instabilita chrbtice a pod.) vrátane inštrumentovaných a endoskopických výkonov. Resekcie nádorov chrbticového kanála a miechy.

Neurostimulácie

Implantácie DBS stimulátorov pre Parkinsonovu chorobu, SCS stimulátory ako liečba bolesti

facebook
 

Tím lekárov:

mjr. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH mjr. MUDr. Andrej Džubera, PhD.
Prednosta neurochirurgickej kliniky Predseda Slovenskej Spondylochirurgickej Spoločnosti
Predseda Slovenskej Neurochirurgickej Spoločnosti 02/ 3261 2305
02/ 3261 2303 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mjr. MUDr. Tomáš Žilka, MPH mjr. MUDr. Juraj Chochol, MPH
Zástupca prednostu neurochirurgickej kliniky 02/ 3261 2305
02/ 3261 2304 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
kpt. MUDr. Tomáš Harag, PhD. kpt. MUDr. Michal Krajčovič
02/ 3261 2305 02/ 3261 2304
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
   
   
MUDr. Karel Máca, PhD. MUDr. Michal Kľoc, PhD.
02/ 3261 2308 02/ 3261 2308
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
   
   
Mgr. Ľubica Petríčková
Logopéd
02/ 3261 2308
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Fotogaléria - neurochirurgická klinika SZU

 

 

 Náš facebook