Veľkosť textu

Interné oddelenie

Kontakt

 • 02 / 3261 - 5082, 5083 - lôžkové Interné oddelenie ( muži, ženy ),
 • 02 / 3261 - 5095 lôžkové Kardiolické oddelenie ( muži, ženy ),
 • 02 / 3261 - 5095 lôžkové oddelenie - Kardiologická JIS 

 

Vedúci lekár oddelenia

MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH.

 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel.: 02/3261 - 5069, 5074

 

Zástupca vedúceho lekára

MUDr. Peter Solík, PhD.

 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel.: 02/3261 - 5079   

 

Vedúca sestra

Mgr. Katarína Zbončáková

Mgr. Danišová Mária /Dlhodobo zastupuje Mgr. Katarínu Zbončákovú/

 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel.: 02/3261 - 5091

 

Zástupkyňa vedúcej sestry, manažérka dennej zmeny

Mgr. Mária Kuklínková

 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel.: 02/3261 - 5085

 

 

Pracovníci interného oddelena

Tel: 02/3261 – 5062, - 5065

Lekári:

 • MUDr. Vladimír Majtán
 • MUDr. Pavel Gavač
 • MUDr. Karol Štrasser
 • MUDr. Viera Nemčeková, MPH.
 • MUDr. Tomáš Melichar
 • MUDr. Lucie Železňák Babiaková
 • MUDr. Denisa Mistríková
 • MUDr. Erika Jamrichová
 • MUDr. Monika Šauličová
 • MUDr. Juraj Papinčák, PhD.
 • MUDr. Peter Mikeš, PhD.
 • MUDr. Peter Solík, PhD.
 • MUDr. Milan Vyskočil, PhD 
 • MUDr. Ján Kovács

Sestry:  Monika Antalová, Mgr. Katarína Červeňanská, Mgr. Mária Danišová, Beáta Gombárová, Bc. Ivana Chomová, Jana Kirková, Gabriela Kopáčiková, Mgr. Anna Michalicová, Zuzana Michalidesová, Gabriela Puterová, Andrea Struckmullerová, Eliška Šochmanová, Gyongyi Tóthová, Mgr. Gabriela Turanská, Monika Vanová,

Sanitári: Ildikó Antalová, Dáša Helleschová, Vojtech Papp, Lenka Závilinská

sestry interného oddelenia:

 • Antalová Monika
 • Mgr. Červeňanská Katarína
 • Mgr. Michalicová Anna
 • Michalidesová Zuzana
 • Puterová Gabriela
 • Struckmullerová Andrea
 • Tóthová Gyongyi
 • Mgr. Turanská Gabriela
 • Vanová Monika

sestry kardiologická JIS:

 • Gombárová Beáta
 • Kirková Jana
 • PhDr. Lipovská Anna,PhD
 • Kopáčiková Gabriela
 • Šochmanová Eliška

sanitári:

 • Helleschová Dáša
 • Papp Vojtech
 • Vitálos Katarína
 • Zsilleová Jitka 

Poskytujeme:

Interné a kardiologické lôžkové oddelenie je zamerané na poskytovanie diagnosticko – liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s akútnymi a chronickými ochoreniami podľa koncepcie vnútorné lekárstvo a koncepcie ošetrovateľstva na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami a na základe iných zmlúv a objednávok.

Zabezpečujeme komplexný diagnostický, terapeutický a ošetrovateľský proces v odbore vnútorné lekárstvo so všetkými subšpecializáciami v nepretržitej prevádzke.

Spokojnosť pacientov garantuje odborne erudovaný personál, ochota a ústretovosť i zaväzujúca tradícia známeho a uznávaného pracoviska, pri zachovaní zásad medicínskej etiky. Našou cieľovou skupinou pacientov sú rezortní zamestnanci Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR vrátane civilných zamestnancov, tiež vysokí ústavní činitelia, členovia vlády SR , zamestnanci veľvyslanectiev a široká verejnosť.

Výhodou nášho oddelenia ako i celej nemocnice je výborná dostupnosť ambulantných konziliárnych vyšetrení, RTG vyšetrovacích metód, laboratórnych vyšetrení s ich prepojením v rámci počítačového nemocničného informačného systému, čo výrazne prispieva k rýchlej a kvalitnej diagnostike s možnosťou včasnej terapie a skráteniu doby hospitalizácie v našom zariadení.

Naše oddelenie veľmi tesne spolupracuje s Oddelením funkčnej diagnostiky s možnosťou realizácie neinvazívnych kardiologických vyšetrení ( transtorakálna echokardiografia, EKG Holter monitorig, tonoport, bicyklová ergometria, transezofageálna echokardiografia, tiež abdominálna ultrasonografia u dospelých ). V diferenciálno – diagnostických postupoch využívame i širokú paletu radiologických vyšetrení, vrátane kontrastných, tiež CT a MRI vyšetrenia.  Nemalou mierou sa pri komplexe poskytovaných službách podieľa aj Oddelenie gastroenterológie a digestívnej endoskopie, ktoré poskytuje okrem gastroenterologickej ambulantnej činnosti i globálnu endoskopickú diagnostiku s možnosťou realizácie vyšetrenia v celkovej anestézii, realizáciu ERCP vyšetrení, v príprave je endosonografia. Časová dostupnosť uvedených vyšetrení vedie k včasnej diagnostike a následne k cielenej terapii počas hospitalizácie s  kontinuálnym prechodom do ambulantnej liečby.

Konziliárnou formou spolupracujeme s kardiológom, hematológom, diabetológom, pneumológom, imuno – alergológom, endokrinológom, gastroenterológom, neurológom a celým spektrom odborníkov chirurgických subšpecializácií.

 

Štruktúra oddelenia :

Interné oddelenie – lôžka sa nachádzajú na 4 poschodí interného oddelenia ( 23 lôžok ).

Kardiologické oddelenie – lôžka sa nachádzajú na 4 poschodí interného oddelenia ( 8 lôžok ).

JIS interná – lôžko je v priestoroch OAIM ( 1 lôžko ).

JIS kardiologická - lôžka sa nachádzajú na 4 poschodí interného oddelenia ( 2 lôžka ).

 

V rámci týchto oddelení poskytujeme hospitalizačnú starostlivosť o pacientov so závažnými poruchami zdravia s nutnosťou trvalého sledovania základných životných funkcií a možnosťou ich okamžitej obnovy, podpory a udržiavania s využitím monitorovacieho systému vitálnych funkcií, telemetrie – mobilného monitorovania EKG záznamu s centrálnym monitorom na pracovisku sestry. Všetky izby sú vybavené sociálnym zariadením, klimatizačným zariadením, centrálnym rozvodom kyslíka, s elektricky polohovateľnými lôžkami s možnosťou monitorovania, dávkovačmi liekov a infúzií. Vo všetkých izbách sa nachádza TV, možnosť pripojenia k WiFi. Za príplatok poskytujeme umiestnenie na jednolôžkových izbách (2 izby), ktoré sú navyše vybavené chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a rádiom.