Veľkosť textu

Kontakt

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • 02 / 3261 5082, 3261 5083: 
  • Interné oddelenie – lôžková časť
  • Kardiologické oddelenie – lôžková časť
  • Gastroenterologické oddelenie – lôžková časť
 • 02 / 3261 5095 Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) 
 • 02 / 3261 2048  Gastroenterologické centrum, stacionár / IBD, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Prednosta a vedúci lekár interného oddelenia - kliniky SZU 

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
kontakt: 02 / 3261 5079

Zástupca prednostu Internej kliniky SZU

MUDr. Milan Vyskočil, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
kontakt: 02/3261 5065, 5062 

 

Vedúca sestra Internej kliniky SZU

Dočasne poverená vedením: Mgr. Mária Danišová 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
kontakt: 02/3261 5091

Manažérka dennej zmeny – Interné oddelenie, Kardiologické oddelenie, Gastroenterologické oddelenie

Mgr. Mária Kuklínková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
kontakt: 02/3261 5085

Vedúca sestra Gastroenterologického centra

Mgr. Žalcová Daniela

Manažérka dennej zmeny – JIS

Mgr. Mária Danišová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
kontakt: 02/3261 5085


Pracovníci Internej kliniky SZU:

Lekári:

Lekárska izba – t.č. 02 / 3261 5062,5065

 • MUDr. Babalová Anabela
 • MUDr. Bézayová Tatiana, CSc.
 • MUDr. Brettschneider Laura
 • MUDr. Csókás Hamerlik Erzsébet
 • MUDr. Gavač Pavel
 • MUDr. Faktorová Xénia
 • MUDr. Hanková Daniela
 • MUDr. Juráková Miroslava
 • MUDr. Majtán Vladimír
 • MUDr. Mariš Juraj
 • MUDr. Mikeš Peter, PhD.
 • MUDr. Viera Nemčeková, PhD., MPH.
 • MUDr. Tichá Lucia (RD)
 • MUDr. Veronika Vyskočilová
 • MUDr. Železňák Babiaková Lucia (RD)
 • MUDr. Žigraiová Silvia

 

 
Sestry:
 • Antalová Monika (MD)
 • Esnaultová Viera
 • Gardošová Martina, Dis
 • Gavendová Eva Mgr. (amb)
 • Gődőlle Jozef PhDr.
 • Hánová Iveta Mgr. (amb)
 • Kopáčiková Gabriela
 • Matrková Mária (amb)
 • Mifkovičová Silvia
 • Michalicová Anna Mgr.
 • Michalidesová Zuzana
 • Pošvancová Ingrid
 • Puterová Gabriela
 • Rybárová Ingrid
 • Sovičová Eva
 • Šochmanová Eliška
 • Štetková Bronislava
 • Tibenská Kvetoslava
 • Tóthová Gyöngyike
 • Urbanová Monika (amb)
 • Vanová Monika
Endoskopické Sestry:
 • Adamkovičová Marta
 • Jandová Eva, PhDr.
 • Kišoňová Zuzana
 • Sedlárová Patrícia
 • Vydrová Ľudmila Mgr.
Sanitári:
 • Jakubcová Zuzana
 • Kevensky Jelena
 • Šubíková Judita
 • Zsilleová Jitka
Zdravotnícky asistent:
 • Vitálos Katarína
 • Polková Lenka
 

 
Poskytujeme :

Interné a kardiologické lôžkové oddelenie je zamerané na poskytovanie diagnosticko – liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s akútnymi a chronickými ochoreniami podľa koncepcie vnútorné lekárstvo a koncepcie ošetrovateľstva na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami a na základe iných zmlúv a objednávok.

Zabezpečujeme komplexný diagnostický, terapeutický a ošetrovateľský proces v odbore vnútorné lekárstvo so všetkými subšpecializáciami v nepretržitej prevádzke.

Spokojnosť pacientov garantuje odborne erudovaný personál, ochota a ústretovosť i zaväzujúca tradícia známeho a uznávaného pracoviska, pri zachovaní zásad medicínskej etiky. Našou cieľovou skupinou pacientov sú rezortní zamestnanci Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR vrátane civilných zamestnancov, tiež vysokí ústavní činitelia, členovia vlády SR , zamestnanci veľvyslanectiev a široká verejnosť.

Výhodou nášho oddelenia ako i celej nemocnice je výborná dostupnosť ambulantných konziliárnych vyšetrení, RTG vyšetrovacích metód, laboratórnych vyšetrení s ich prepojením v rámci počítačového nemocničného informačného systému, čo výrazne prispieva k rýchlej a kvalitnej diagnostike s možnosťou včasnej terapie a skráteniu doby hospitalizácie v našom zariadení.

Naše oddelenie veľmi tesne spolupracuje s Oddelením funkčnej diagnostiky s možnosťou realizácie neinvazívnych kardiologických vyšetrení ( transtorakálna echokardiografia, EKG Holter monitorig, tonoport, bicyklová ergometria, transezofageálna echokardiografia, tiež abdominálna ultrasonografia u dospelých ). V diferenciálno – diagnostických postupoch využívame i širokú paletu radiologických vyšetrení, vrátane kontrastných, tiež CT a MRI vyšetrenia.  Nemalou mierou sa pri komplexe poskytovaných službách podieľa aj Oddelenie gastroenterológie a digestívnej endoskopie, ktoré poskytuje okrem gastroenterologickej ambulantnej činnosti i globálnu endoskopickú diagnostiku s možnosťou realizácie vyšetrenia v celkovej anestézii, realizáciu ERCP vyšetrení, endosonografiu. Časová dostupnosť uvedených vyšetrení vedie k včasnej diagnostike a následne k cielenej terapii počas hospitalizácie s  kontinuálnym prechodom do ambulantnej liečby.

Konziliárnou formou spolupracujeme s kardiológom, hematológom, diabetológom, pneumológom, imuno – alergológom, endokrinológom, gastroenterológom, neurológom a celým spektrom odborníkov chirurgických subšpecializácií.

 

Štruktúra kliniky :

 • Interné oddelenie – lôžka sa nachádzajú na 4. poschodí Internej kliniky SZU.
 • Kardiologické oddelenie – lôžka sa nachádzajú na 4. poschodí Internej kliniky SZU.
 • Gastroenetrologické oddelenie - lôžka sa nachádzajú na 4. poschodí Internej kliniky SZU.
 • JIS interná – lôžko je v priestoroch OAIM.
 • JIS kardiologická - lôžka sa nachádzajú na 4 poschodí Internej kliniky SZU.
 • Oddelenie digestívnej endoskopie – nachádza sa na 1. poschodí v ambulantných priestoroch.
 • Stacionár / IBD - nachádza sa na 1. poschodí v ambulantných priestoroch.

V rámci Internej kliniky SZU poskytujeme hospitalizačnú starostlivosť o pacientov so závažnými poruchami zdravia s nutnosťou trvalého sledovania základných životných funkcií a možnosťou ich okamžitej obnovy, podpory a udržiavania s využitím monitorovacieho systému vitálnych funkcií, telemetrie – mobilného monitorovania EKG záznamu s centrálnym monitorom na pracovisku sestry. Všetky izby sú vybavené sociálnym zariadením, klimatizačným zariadením, centrálnym rozvodom kyslíka, s elektricky polohovateľnými lôžkami s možnosťou monitorovania, dávkovačmi liekov a infúzií. Vo všetkých izbách sa nachádza TV, možnosť pripojenia k WiFi. Súčasne sú k dispozícii aj dve VIP ( nadštandardné ) izby – 1 posteľové, za úhradu 20€ / deň. Rezervácia nadštandardnej izby je možná na základe písomnej žiadosti / dohody, ktorá je však nezáväzná. Je závislá od aktuálnych prevádzkových možností jednotlivých oddelení Internej kliniky SZU. Nadštandardné izby sú navyše vybavené chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a rádiom.