Veľkosť textu

Gynekologické oddelenie NsM, a.s.

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Tel. kontakt: 02/ 3261 - 4053 - lôžkové oddelenie

 

Primár oddelenia: MUDr. Peter Blaško
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/ 3261 - 2226, 2227

 

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail:

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková


Tel. kontakt: 02/3261 - 4055

Personál gynekologického oddelenia:

Lekári:

MUDr. Hronec  Miloslav

Tel. kontakt: 02/3261 - 3211, 3207

MUDr. Stanko Peter

Tel. kontakt: 02/3261 - 3212, 3213

 

Sestry: Blahová Jana, Kuceková Katarína,  Mgr. Majzúnová Sabina, Bc. Turok- Hetešová Viktória, Fűkőová Silvia, Lelovicsová Helena, Hodovalová Helena, Margita Peggy Pažitná, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Katarína Krkošeková

 

Štruktúra gynekologického oddelenia:

JIS gynekologického oddelenia

v priestoroch OAIM

Lôžková časť

je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1.  V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou.V priestoroch oddelenia je dostupné  WIFI pripojenie.
Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení. Oddelenie je v priamom susedstve s operačnými sálami s moderným technickým vybavením a vysokým hygienickým štandardom.

Všetci odborní lekári oddelenia majú minimálne kvalifikačnú atestáciu z odboru gynekológia, sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách, vlastnia certifikáty na vysoko špecializované gynekologické  zákroky. Gynekologické oddelenie realizuje širokú paletu klasických a laparoskopických operácií v rámci gynekológie. Gynekologické oddelenie poskytuje odbornú a špecializovanú gynekologickú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných a komerčných poisťovní, samoplatcom ako i zahraničným pacientom.

 

Štandardne vykonávané operácie na gynekologickom oddelení:

Vyžadujúce hospitalizáciu

 • abdominálna hysterektómia
 • operácia vaječníkov a vajíčkovodov
 • laparoskopické operácie
 • vaginálne operácie mimo JAS

 

Operácie v rámci JAS /hospitalizácie do 24 hodín/

 • konizácia cervixu
 • plastika pošvy
 • vyšetrenie v narkóze
 • dilatácia a kiretáza
 • hysteroskopia
 • resekcia vaginálneho septa
 • ablácia polypu
 • operácia Bartholíniho žľazy

 

Ambulantná časť

Ambulantná i ústavná liečba je zabezpečovaná 3 ženskými lekármi, v troch samostatných ambulanciách vybavených modernými diagnostickými prístrojmi.

 

Ambulantná starostlivosť :

 • preventívne gynekologiské vyšetrenie
 • anamnestické údaje
 • klinické vyšetrenie
 • kolposkopia
 • onkocytologické vyšetrenie
 • klasické
 • LBC
 • biologické kultivačné vyšetrenia

  

Špecializované gynekologické vyšetrenia

 • ultrazvukové abdominálnou i vaginálnou sondou
 • poradňa pre tehotné
 • screening vrodených vývojových chýb
 • ultrazvukové vyšetrenie plodu
 • poradňa antikoncepčná , onkogynekologická
 • starostlivosť o ženy s klimakterickými problémami
 • osteodenzitometrické vyšetrenie
 • mamografické vyšetrenie
 • sonografické vyšetrenie prsníkov
 • starostlivosť o sterilné manželstvá