Veľkosť textu

Satinského 1, 811 08 Bratislava
 • Tel. kontakt: 02/3261 - 4053 - lôžkové oddelenie
 • Tel. kontakt: 02/3261 - 2045, 2047 - chirurgické ambulancie

Primár oddelenia: MUDr. Vladimír Štefanov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4123

 

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail: sTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková
e-mail: anna.linkova@nsmas.sk
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055


Vážení pacienti a klienti chirurgického oddelenia, v prípade akýchkoľvek otázok  na výkon/zákrok ako aj otázok ohľadom objednávania sa na operáciu sa môžete obrátiť na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Naši lekári vám radi odpovedia. 

 


Personál chirurgického  oddelenia:

Lekári chirurgovia:

 

 • MUDr. Mach Miloš                
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Petro Milan             
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Mihaleová Lucia      
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4067

 • MUDr. Balog Dominik      
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Vladimír Bak, PhD.
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Adrián Horný, MPH
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Gabriela Blanařová
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Jozef Firment
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064


Sestry:  Jana Blahová, Katarína Kuceková, Silvia Matejdesová, Helena Lelovicsová, Margita Peggy Pažitná, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Zdenka Koišová, bc. Slávka Meszárošová, Mgr. Dominika Petrášová, Bc. Kristína Lišková, Gabriela Plavčková, Tatiana Hudíková 

Štruktúra oddelenia:

JIS chirurgického oddelenia

v priestoroch OAIM na 2. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1

Lôžková časť

je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1.  V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou. V priestoroch oddelenia je dostupné  WIFI pripojenie.

Oddelenie je umiestnené  v blízkosti operačných sál, ktoré sa nachádzajú na 2. poschodí a sú vybavené najmodernejšou zdravotníckou technikou s vysokým hygienickým štandardom.

Chirurgické ambulancie

I. a II.- sa nachádzajú na 1. poschodí v novej budove nemocnice na Satinského 1, č. dv. 2043B a 2045. Každá ambulancia má svoju samostatnú prípravovňu. Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení.

Lekári oddelenia sa sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách. Chirurgické oddelenie poskytuje odbornú a špecializovanú chirurgickú starostlivosť  poistencom všetkých zdravotných a komerčných poisťovní, samoplatcom, ako i zahraničným pacientom.

Na chirurgickom oddelení vykonávame operácia zo spektra všeobecnej chirurgie, so zameraním najmä na chirurgické výkony v brušnej dutine. Veľká väčšina výkonov na našom oddelení je vykonávaná miniinvazívnou technikou – laparoskopicky. Oddelenie sa špecializuje na chirurgickú liečbu pacientov so zápalovými ochorenia čreva – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba a spolu s gastroenterologickým oddelením a oddelením digestívnej endoskopie Internej kliniky SZU zabezpečuje komplexnú liečbu pacientov s týmito ochoreniami z celého Slovenska. Taktiež vykonávame operácie zhubných a nezhubných ochorení horného a dolného tráviaceho traktu a hepatobiliárneho systému, s dôrazom na prísne dodržiavanie princípov onkologickej radikality pri zhubných ochoreniach. V perioperačnom manažmente sa snažíme využívať najnovšie poznatky – ERAS protokol, ktoré zlepšujú perioperačný priebeh a umožňujú včasnú rekonvalescenciu pacienta po operačnom výkone.