Gynekologické oddelenie

Published by Nemocnica sv. Michala on


Gynekologické oddelenie a JAS poskytuje pacientom komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a jednodňovú zdravotnú starostlivosť so zameraním na  miniinvazívne operačné postupy.

Poskytujeme štandardné operačné zákroky:

 • abdominálna hysterektómia,
 • vaginálna hysterektómia,
 • LAVH,
 • operácia vaječníkov a vajíčkovodov,
 • laparoskopické operácie,
 • vaginálne operácie,
 • konizácia cervixu,
 • plastika pošvy,
 • dilatácia a kyretáž,
 • hysteroskopia – diagnostická, operačná,
 • resekcia vaginálneho septa,
 • ablácia polypu,
 • operácia pošvy a vulvy. 

V prípade jednodňovej ambulantnej starostlivosti poskytujeme:

 • dilatácia a kyretáž,
 • konizácia cervixu,
 • excízia vulvy,
 • operácia cýst glandulae vestibularis,
 • uretrálna suspenzia so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie: TVT, TOT, 
 • prerušenie tehotnosti na žiadosť pacientky (samoplatca),
 • prerušenie tehotnosti zo zdravotných dôvodov,
 • sterilizácia zo zdravotných dôvodov /sterilizácia na žiadosť pacientky (samoplatca),
 • hysteroskopia diagnostická a operačná,
 • laparoskopia diagnostická + chromopertubácia – vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov,
 • laparoskopia operačná,
 • pošvové plastiky.

Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Peter Blaško
Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová

Kontakt: 02/3261-4053

Nájdete nás:
– oddelenie v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 3. poschodie
– ambulancie v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. a 2. poschodie.
Kontakt: 02/3261-4053