Veľkosť textu

V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v záujme bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, nemocnica opakovane pristúpila k zákazu návštev pacientov na všetkých lôžkových oddeleniach oboch pracovísk  (Bratislava, Košice).

Zároveň naďalej platí v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 35/2022 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, a to použitím respirátora (FFP2, KN95, alebo N95).

Ďakujeme za ústretovosť v dodržiavaní nariadení.

UN – NsM, a. s.