Veľkosť textu

 

OTVORILI SME CENTRUM ŠPECIALIZOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.
SLÚŽIŤ BUDE PRIORITNE SILOVÝM ZLOŽKÁM

 


Nové Centrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti bude poskytovať špecializovanú zdravotnú starostlivosť policajtom a vojakom na mieru požiadaviek silových zložiek. V rámci štruktúr nemocnice tak bude poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „pod jednou strechou“. Vytvorením Centra bude aj starostlivosť pre civilných pacientov kvalitnejšia, transparentnejšia a efektívnejšia.

Istá časť špecializovaných ambulancií mimo „Centra“ sa odbremení od rezortných pacientov. Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s. zrekonštruovala v budove dve poschodia, ktoré sa využívali na účel nájmu priestorov a vytvorila nové špecializované ambulancie. Priestory budovy sa reprofilizovali na „Centrum“ (Poliklinika), ktoré bude výhradne miestom ambulantnej zdravotnej činnosti. Odborné ambulancie budú fungovať denne podľa ordinačných hodín.

Centrum sme slávnostne otvorili 4. apríla 2022 v jeho nových priestoroch, a to za priamej účasti ministra vnútra Romana Mikulca, ministra obrany Jaroslava Naďa, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a generálneho riaditeľa Branislava Deleja.

Pacienti (príslušníci policajného zboru, ozbrojených síl a silových zložiek) sa môžu objednať na vyšetrenie na recepcii Centra, tel.: 02/3261 1029, 1022, 1025.