Veľkosť textu

Opatrenia platné od 22.11.2021

Vážení pacienti,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu Vás informujeme, že nemocnica musela pristúpiť k istým opatreniam, medzi ktoré patrí aj zatvorenie vchodu z ulice Lazaterská (pracovisko Bratislava). 
Vstup do budovy nemocnice bude od 22.11.2021 možný len cez hlavný vchod (ulica Satinského), alebo cez autobránu (ulica Cintorínska).
Zároveň, v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 je vstup do zdravotníckeho zariadenia umožnený len osobám v režime OTP.

Z tohto dôvodu sme povinní dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. - vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
  2. - pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky;
  3. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov);
  4. umožniť vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky len pacientom v režime OTP

Vedenie UN-NsM, a.s.