Veľkosť textu

Milí pacienti,

informujeme vás, že od 16.02.2022 sú otvorené všetky vchody do nemocnice pracoviska Bratislava a to vrátane vstupu od ulice Lazaretská.
 
Vedenie UN-NsM, a.s.

 

Vážení pacienti,

vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii pristupuje UN – NsM, a.s. ku zvýšenej kontrole prichádzajúcich pacientov do priestorov nemocnice zriadením vstupnej triáže, možnosťou realizácie Ag testov u pacientov pred poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti v UN-NsM, a.s. v prípade ak:

  • nemajú podanú vakcínu proti ochoreniu COVID – 19,
  • neprekonali posledných 180 dní ochorenie COVID – 19,
  • nemajú aktuálny test (Ag test, RT-PCR test)

Testy sa realizujú počas pracovných dní:

  • od 7:00 do 11:00 hod. v izolačnej miestnosti vo vestibule UN-NsM, a.s.,
  • od 11:00 do 14:00 hod. v Odberovom centre (Oddelenie klinickej biochémie a hemtológie).

Na výmennom lístku bude mať pacient výsledok testu, ktorý bude slúžiť výhradne pre účely predmetného vyšetrenia.
Ag testy s QR kódom sa pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti nevydávajú.

Za ústretovosť v dodržiavaní opatrení ďakujeme

Vedenie UN-NsM, a.s.