Veľkosť textu

Dňa 29.07.2021 bola odcudzená pečiatka lekárky Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a. s. MUDr. Lucie Langovej, text pečiatky:
Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava, P36845014101, MUDr. Lucia Langová, otorinolaryngológ,  A75670014, Poradové číslo: 1.

Po dátume odcudzenia (straty) je uvedená pečiatka neplatná! Prípadné zneužitie tejto pečiatky na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo falšovanie verejnej listiny touto pečiatkou, prosíme bezodkladne oznámiť na riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a. s.
UN - NsM, a.s.