Veľkosť textu

XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres 39. Slovenské a České endoskopické dni

Gastroenterologické oddelenie a oddelenie digestívnej endoskopie Nemocnice sv. Michala sa tento rok aktívne podieľalo na organizácii XXXV. Slovenského a Českého gastroenterologického kongresu a 39.
Slovenských a Českých gastroenterologických dní, ktoré sa konali v dňoch 1. až 3. júna 2017 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton Hotel Bratislava.
Z nášho endoskopického pracoviska bol v rámci tohto odborného podujatia 1.júna 2017 od 8.45 do 14.30 vysielaný živý prenos endoskopických výkonov realizovaných poprednými slovenskými a českými endoskopistami. Tieto výkony sledovali účastníci kongresu - lekári špecialisti - v priamom prenose ako súčasť plánovaného programu kongresu. Bližšie informácie a program konferencie nájdete na www.sgssls.sk a www.gastroenterologia2017.sk

Zmena sídla spoločnosti od 01.04.2016

Nemocnica svätého Michala, a.s. zmenila sídlo spoločnosti ku dňu 01.04.2016 nasledovne:

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Satinského 1/I.7770

811 08 Bratislava

Dôvodom zmeny sídla spoločnosti je zápis pôvodného areálu našej spoločnosti v Bratislave na Cintorínskej 16, 811 08 Bratislava  v registri adries, vedenom Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto, na ulicu Satinského, so súpisným číslom  I.7770 a orientačným číslom 1.

Nová korešpondenčná adresa spoločnosti od 01.04.2016 je:

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Satinského 1

811 08 Bratislava

Všetky ostatné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.

Základný kameň novej Nemocnice Svätého Michala, a.s.

V centre Bratislavy sa začína výstavba novej budovy Nemocnice  svätého  Michala, a.s.    Práce  na  zdravotníckom zariadení začali poklepaním základného kameňa za účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, riaditeľa nemocnice Mariana Križka a zástupcov spoločnosti ZIPP dňa 18.septembra 2013. Nová všeobecná nemocnica sa má postaviť s kapacitou 110 lôžok s oddeleniami v špecializačných odboroch interné, kardiológia, neurológia, všeobecná chirurgia, gynekológia, urológia, úrazová chirurgia, ortopédia, otorynolaringológia, oftalmológia, s posilneným oddelením intenzívnej medicíny. V novej nemocnici sa ráta s vybudovaním nových 50 ambulancií, ktoré budú poskytovať zdravotnú starostlivosť cca v 30 špecializačných odboroch. Nemocnica by mala byť postavená do dvoch rokov, plánovaný termín  otvorenia, v prípade že nedôjde k žiadnym nepredvídaným udalostiam pri výstavbe nemocnice, je jeseň 2015.