Veľkosť textu

Certifikát ISO 9001:2015

Nemocnica svätého Michala, a.s.  dňa 17.01.2018 splnila požiadavky normy ISO 9001:2015 a získala nový certifikát na obdobie od 24.01.2018 do 23.01.2021 na Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a opätovne tak potvrdila primeranosť, trvalú vhodnosť a efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality a riadne a hospodárne uplatňovanie riadiacich a kontrolných mechanizmov spoločnosti podľa požiadaviek medzinárodného štandardu, za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a zvyšovania spokojnosti všetkých jej klientov.

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008

Vyšetrenie pre vodičov

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov všetkých skupín systémom VTS v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Objednávky na  02/32614076

Poplatky za parkovanie

Poplatok za parkovanie podľa dĺžky parkovania:

vjazd z ulice Cintorínska 16
prvých 15 minút bezplatne
každých 30 minút 1,- €
ZŤP bezplatne *

* Bezplatný vjazd je povolený po predložení parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím. Osoba uvedená v preukaze sa musí nachádzať vo vozidle. / Zákon 8/2009 Z.z. §44 /.