Veľkosť textu

Otvorili sme pre vás novú lekáreň v budove polikliniky

Vážení klienti, pacienti Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s., s radosťou vám oznamujeme, že dňa 12.4.2021 sme pre vás otvorili daľšiu novú lekáreň, ktorú nájdete v budove polikliniky na prízemí.
Keďže je návšteva lekára často spojená aj s návštevou lekárne, chceli sme zabezpečiť, aby ste obe záležitosti mohli vyriešiť pohodlne na jednom mieste.
Nemocničná lekáreň s výdajom pre verejnosť je vám k dispozícii v otváracích hodinách v čase od 7:30 - 16:30 hod.. 
Tešiť sa tiež môžete na lojalitný program, ktorý pre vás pripravujeme.

Vchod do lekárne nájdete blízko vchodu do budovy polikliniky z Lazaretskej ulice, ale môžete využit aj vchod z dvora nemocnice.


Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s.

NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV PRE PACIENTOV OD 25.4.2022 
 
Od 25.4.2022 fungujeme v novom režime pre pacientov. Vstup je povolený výhradne zdravým osobám, s prekrytím horných dýchacích ciest - FFP2 a tiež na zvážení ošetrujúceho lekára, v závislosti od zdravotného stavu pacienta a epidemiologickej situácie na oddelení. 
 
Na pracovisku Bratislava sú návštevy povolené:
- v pondelok a piatok od 15:00 hod. do 17:00 hod.
- v sobotu a nedeľu od 13:00 hod. – 17:00 hod.

Na pracovisku Košice sú návštevy povolené v stredu, sobotu, nedeľu od 14:00 hod. do 17:00 hod.
 
 
Vedenie UN-NsM, a.s.

Milí pacienti,

Podľa upravenej vyhlášky platia v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala nové pravidlá pre nemocnice.
V zmysle vyhlášky si nezabudnite v priestoroch nemocnice nasadiť respirátor, kdekoľvek sa v interiéri nemocnice pohybujete.
Vyhláška sa nevzťahuje len na hospitalizovaných, teda lôžkových pacientov. 
 
Vedenie UN-NsM, a.s.
  

Milí pacienti,

informujeme vás, že od 16.02.2022 sú otvorené všetky vchody do nemocnice pracoviska Bratislava a to vrátane vstupu od ulice Lazaretská.
 
Vedenie UN-NsM, a.s.


Vážení pacienti,
prosíme, prečítajte si aktuálne opatrenia v súvislosti s hospitalizáciou v UN – NsM, a.s.:

Všetci pacienti (očkovaní, nekompletne očkovaní, neočkovaní), ktorí sú indikovaní na plánovanú hospitalizáciu, sa vopred objednajú na PCR vyšetrenie na ochorenie COVID-19 a pri príjme sa preukážu negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín (od odberu vzorky).
RT-PCR test pred hospitalizáciou je BEZPLATNÝ prostredníctvom
https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php
- avšak treba pri objednávaní zaškrtnúť možnosť - predoperačné vyšetrenie/plánovaná hospitalizácia, uviesť dátum plánovanej hospitalizácie.

Vedenie UN-NsM, a.s.


Vážení pacienti,

Dňom 9.7.2021 o 11:00 budú ukončené vakcinačné aktivity a uzavreté vakcinačné centrá pre obe lokality Bratislava, Košice.
Po tomto termíne už nebude možné sa dať zaočkovať vo vakcinačnom centre Bratislava, Košice.
Poprosíme všetkých pacientov, ktorí majú posledný termín v piatok dňa 9.7.2021, aby sa včas dostavili na druhé dávky.

Ďakujeme za porozumenie

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 

 
 

Dobrý deň,

Vzhľadom k novému usmerneniu podľa vyhlášky 58/2021 Z.z s platnosťou od dňa 12.2.2021 sa Nemocnica svätého Michala stáva miestom očkovania kritickej infraštruktúry podľa odstavca E bod b) tzn. na základe týchto skutočností nemocnica nebude ďalej prijímať a očkovať ľudí ktorí nespadajú do predmetného rámca.

Osoba ktorá spĺňa kritéria očkovacieho miesta Nemocnica svätého Michala sa musí riadiť postupom podľa odstavca E bod b)

 

Ďakujeme vopred za pochopenie

Fotogaléria z očkovania v UN-NSM, a.s. 

 

Prajeme pekný deň

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

 

Oznámenie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva

Vážení klienti, pacienti Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s..
Dnešným dňom vás chceme upozorniť na nový cenník zdravotníckych výkonov,
ktorý je uverejnený na tejto stránke. V zmysle tohto cenníka si môžete priplatiť
za vyšetrenie na presný čas a prípadne si objednať akýkoľvek z uvedených výkonov
ako samoplatca, nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Tieto služby ponúkame aj všetkým klientom, ktorí nemajú uzavreté
zdravotné poistenie na území SR.

Tento cenník zavádzame aj z dôvodu uplatňovania transparentnosti
a prehľadnosti poskytovaných služieb v našom zariadení. 

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19

Základné informácie

Pôvod ochorenia

Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza od obrazu vírusu v elektrónovom mikroskope, kde častice na povrchu vírusu tvoria obraz koruny (z latinčiny corona).

Prenos infekcie

Vírus spôsobuje ochorenie dýchacích ciest. Šíri sa z človeka na človeka, prenáša sa kvapôčkovou infekciou. Infikovaný človek pri kýchaní, kašľaní, smrkaní vylučuje drobné kvapôčky, ktoré obsahujú živé vírusové častice. Tieto po kontakte so sliznicou nosohltana, očných spojoviek iného človeka vstupujú do buniek sliznice a začnú sa množiť. Neporušenou kožou vírus do tela vstúpiť nedokáže. Pokiaľ je ale človek v kontakte s infikovanou osobou a má na povrchu rúk vírusové častice, môže si ich pri dotýkaní sa úst, očí na sliznice zaniesť. Preto je základným opatrením nosenie rúška a rukavíc a časté, starostlivé umývanie rúk. Nosenie bežného rúška zabraňuje šíreniu kvapôčiek vo vydychovanom vzduchu, to znamená, že nosením bežného rúška chránite ostatných pred šírením infekcie od vás. Aj keď sa necítite chorý, môžete byť infikovaný, preto je pri pohybe na verejnosti potrebné rúško nosiť, takýmto spôsobom sa chránime navzájom. Nosenie rukavíc a umývanie rúk je potrebné, aby ste predišli nakazeniu samých seba prostredníctvom dotyku s povrchom, na ktorom mohli ostať vírusové častice. Nosenie rukavíc neznamená, že si netreba umývať ruky. Po každom pobyte vonku si po zložení rukavíc treba umyť ruky rovnako, ako, keby ste rukavice nemali.

  • na ochranu seba aj ostatných používajte na verejnosti rúško a rukavice
  • umývajte si pravidelne a dôkladne ruky
  • bez dôkladného umytia rúk si nechytajte tvár, oči, jedlo....
  • venujte pozornosť očiste elektronických nástrojov – mobily a telefóny všeobecne, počítačové klávesnice, myši 

Priebeh ochorenia

Príznakmi ochorenia sú zvýšená teplota, kašeľ, pocit dýchavice. U časti chorých môže byť na začiatku ochorenia príznaky z tráviaceho traktu, pocit na vracanie, vracanie, hnačka. Menej častými príznakmi je strata chuti a/alebo čuchu. Nie je známe ako často prebieha ochorenie bez príznakov, keďže sa vo všeobecnosti testujú len osoby s podozrivými príznakmi.

Ochorenie má približne u 80% infikovaných mierny priebeh, to znamená, ochorenie zvládnu v domácom ošetrení s hlavnými príznakmi teplotou a kašľom. Zvyšných 20% pacientov má stredne ťažký až ťažký priebeh, ktorý vyžaduje hospitalizáciu. Ťažkým priebehom sú ohrození starší pacienti a pacienti s inými ochoreniami, osobitne ochoreniami srdca a dýchacích ciest. Hospitalizácia je potrebná najčastejšie z dôvodu dýchavice, kedy je potrebné podávanie kyslíka a niekedy aj uvedenie do umelého spánku a napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Podiel pacientov vyžadujúcich takúto intenzívnu starostlivosť sa medzi jednotlivými krajinami líši, ale v priemere je to asi každý piaty hospitalizovaný pacient.

  • vo väčšine prípadov prebieha ochorenie mierne bez potreby hospitalizácie
  • najviac ohrození sú starší pacienti, ktorí majú pridružené ochorenia srdca a dýchacích ciest

Liečba

Špecifická liečba zabraňujúca množeniu vírusu zatiaľ nie k dispozícii, viaceré liečivá sú momentálne testované v rôznych krajinách sveta. Liečba je symptomatická, to znamená, tlmenie horúčky, dobrá výživa, primeraný príjem tekutín. Pri ťažkom priebehu v nemocnici sa podľa štandardných postupov podávajú aj lieky, ktoré nie sú momentálne oficiálne kategorizované na liečbu COVID-19.

Osobitné informácie pre IBD pacientov

IBD pacienti sú potenciálne ohrození z dvoch dôvodov. Po prvé, ochorenie samotné je prejavom poruchy imunitného systému a nikdy sa nedá dopredu predvídať, či nebude ´chyba nastavenia imunitného systému´ zvyšovať sama osebe riziko nekontrolovaného priebehu infekcie. Po druhé, na kontrolu ochorenia je nevyhnutné používať lieky potláčajúce imunitnú reakciu. Dopad užívania týchto liekov na obranyschopnosť voči konkrétnemu vírusu alebo baktérii sa ťažko odhaduje. Vo všeobecnosti treba vychádzať z toho, že by tieto lieky mohli zhoršiť obranyschopnosť pacientov a osobitne dbať na to, aby sa u IBD pacientov znížilo riziko infekcie na čo najnižšiu mieru.

Doterajšie skúsenosti z krajín, kde epidémia vypukla skôr však našťastie nesvedčia pre to, že by pacienti s IBD mali vyššie riziko nakazenia sa. Je však možné, že pacienti s IBD vo všetkých krajinách sa od začiatku epidémie chránili viac, tak z vlastnej iniciatívy, ako opatreniami zdravotníckeho personálu.

Z publikovaných analýz pacientov, ktorí na ochorenie COVID-19 zomreli nevyplýva, že by IBD pacienti mali vyššie riziko úmrtia na toto ochorenie. Zo všetkých publikovaných údajov zahŕňajúcich analýzu niekoľko tisíc pacientov je vyššie riziko úmrtia na COVID-19 u starších pacientov s ochoreniami srdca a dýchacích ciest, u pacientov s IBD vyššie riziko úmrtia zaznamenané nebolo.

Doteraz sa teda pôvodné obavy z komplikovaného priebehu infekcie u IBD pacientov nepotvrdili. Naopak, prerušenie liečby nesie so sebou riziko zhoršenia ochorenia. Pri zhoršení ochorenia sú nevyhnutné opakované vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, je riziko nevyhnutnosti liečby systémovými kortikosteroidami, ktoré sú z hľadiska zhoršenia priebehu infekcie najrizikovejšou liečbou. Navyše, zhoršenie ochorenia je často spojené so zhoršením stavu výživy, čo tiež zhoršuje imunitnú odpoveď

Na prerušovanie liečby z obáv pred komplikovaným priebehom infekcie COVID-19 teda nie je dôvod.

  • imunosupresívna liečba vo všeobecnosti zvyšuje riziko horšieho priebehu infekčných ochorení
  • reálne dáta však neukazujú, že by IBD pacienti mali vyššie riziko úmrtia na COVID-19
  • imunosupresívnu/biologickú liečbu nie je vhodné prerušovať 


Na gastroenterologickom oddelení UN-NsM, kde sa staráme o IBD pacientov sme prispôsobili režim podávania biologickej liečby ako aj ostatných vyšetrení tak, aby bol naraz v čakárni čo najmenší počet pacientov. Súčasne sú všetci pacienti dopredu kontaktovaní našimi IBD sestrami s telefonickým overením zdravotného stavu. Pri vstupe do nemocnice prechádzajú všetci pacienti triážou zameranou na zistenie príznakov podozrivých z ochorenia COVID-19 a pacienti s podozrením sú vyšetrení v izolácii.

Všetci pacienti sú povinní mať počas vyšetrenia a podávania liečby rúško, lôžko aj miestnosť sú medzi jednotlivými pacientami adekvátne vydezinfikované. Náš zdravotnícky personál dôsledne dodržiava zásady svojej vlastnej ochrany pred ochorením COVID-19 a v prípade kontaktu s infekčnou osobou je ihneď vyradený z práce s pacientami do momentu negatívneho výsledku testovania.

 


Otázky a odpovede:

Je bezpečné a nevyhnutné pokračovať v liečbe IBD počas epidémie?
V rámci výnimočnej situácie s výskytom koronavírusu sú časté obavy IBD pacientov o rizikový priebeh infekcie vzhľadom k používanej liečbe na zníženie imunitnej reakcie. Takouto liečbou je tak biologická liečba, ako liečba Prednisonom, Medrolom, azatioprínom alebo metotrexátom.

Na základe zatiaľ dostupných informácií nie je vhodné prerušovať odporúčanú liečbu. Takéto prerušenie liečby by prinieslo riziko zhoršenia IBD (Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy) a následne potrebu liečby ďalšími liekmi potláčajúcimi imunitnú odpoveď. Navyše zhoršenie IBD môže súčasne viesť k oslabeniu organizmu pre boj s prípadnou infekciou.

Mám vyššie riziko komplikovaného priebehu infekcie COVID-19, pretože mám IBD a užívam imunosupresívnu/biologickú liečbu?
Doteraz sa obavy z komplikovaného priebehu infekcie u IBD pacientov nepotvrdili. Naopak, prerušenie liečby nesie so sebou riziko zhoršenia ochorenia. Pri zhoršení ochorenia sú nevyhnutné opakované vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, je riziko nevyhnutnosti liečby systémovými kortikosteroidami, ktoré sú z hľadiska zhoršenia priebehu infekcie najrizikovejšou liečbou. Navyše, zhoršenie ochorenia je často spojené so zhoršením stavu výživy, čo tiež zhoršuje imunitnú odpoveď

Na prerušovanie liečby z obáv pred komplikovaným priebehom infekcie COVID-19 teda nie je dôvod.

Platia pre IBD pacienta osobitné pravidlá na ochranu pred infekciou COVID-19?
Základným pravidlom ochrany pred Infekciou COVID-19 je nosiť rúško a rukavice pri pohybe na verejnosti. IBD pacienti by sa mali chrániť pred kontaktom s osobami s príznakmi ochorení dýchacích ciest a ideálne je, ak budú limitovať svoj kontakt s inými osobami než príbuznými a osobami v spoločnej domácnosti.

Čo mám robiť, keď mám prejavy zhoršenia IBD?
V prípade, že máte zhoršenie bolestí brucha, teplotu, hnačky s alebo bez krvi a nemáte príznaky ochorenia dýchacích ciest (kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), príďte priamo do nemocnice na vyšetrenie na gastroenterologické oddelenie. V prípade, že máte uvedené príznaky ochorenia dýchacích ciest a podozrenie na zhoršenie Vášho ochorenia čriev, pošlite mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom URGENTNÉ. V maile uveďte svoje meno, aby sme Vás mohli obratom spätne kontaktovať.

Čo mám robiť, keď mám teplotu, kašeľ a/alebo sa mi horšie dýcha?
V prípade, že máte uvedené príznaky ochorenia dýchacích ciest a podozrenie na zhoršenie Vášho ochorenia čriev, pošlite mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom URGENTNÉ. V maili nezabudnite uviesť svoje meno a telefónne číslo, aby sme Vás mohli obratom spätne kontaktovať.

Mám plánovanú kontrolu a cítim sa dobre, mám prísť?
Nie, pokiaľ sa cítite dobre, plánovanú kontrolu nahradzujeme telefonickou konzultáciou. V deň Vašej plánovanej kontroly, alebo ešte predtým Vás budeme kontaktovať telefonicky a dohodneme s Vami ďalší postup.

Mám plánovanú kontrolu a necítim sa dobre, mám prísť?
V prípade, že máte ťažkosti možno súvisiace so zhoršením IBD a NEMÁTE kašeľ, dýchavicu, nádchu, bolesti hlavy, hrdla, tak na plánované vyšetrenie príďte.

V opačnom prípade, t.j. ak máte ťažkosti, ktoré by mohli byť prejavom ochorenia dýchacích ciest (uvedený kašeľ, dýchavica, nádcha, bolesti hlavy, bolesti hrdla) nás kontaktujte mailom na iTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. V maili uveďte svoje ťažkosti a nezabudnite pripojiť svoje meno a telefónne číslo, na ktorom Vás môžeme kontaktovať.

Iné otázky
Pre ďalšie otázky sme Vám k dispozícii na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..