Manažment

Manažment

GR a PP_nsmas_3613
Ing. Radovan Majerský, PhD.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Pracovisko Bratislava

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti

01_9151
pplk. MUDr. Oto Lobodáš, MPH
námestník pre úsek LPS a zástupca generálneho riaditeľa

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

04_9186
PhDr. Lenka Barteková, MPH
námestník pre úsek ošetrovateľstva

Úsek riadenia procesov a kontroly
 

03_9181
Ing. Monika Baková, MPH
námestník pre úsek riadenia procesov a kontroly

Pracovisko Košice

Pracovisko Košice  
 

rpt
MUDr. Cyril Šalapa
riaditeľ pracoviska Košice

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti 
 

IMG_20230503-1
MUDr. Ľubomír Hudák
námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

rpt
PhDr. Mgr. Ingrid Dreisigová
námestník pre úsek ošetrovateľstva
Organizačná štruktúra - PDF