Manažment

Manažment

brano-207x300-1
doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Pracovisko Bratislava

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti

oto_lobodas
pplk. MUDr. Oto Lobodáš, MPH
námestník pre úsek LPS a zástupca generálneho riaditeľa

Úsek hospodársko-technický 
 

avatar-1577909_960_720
Ing. Ľubica Bartošová
námestník pre hospodársko-technický úsek

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

Lenka Barteková
PhDr. Lenka Barteková
námestník pre úsek ošetrovateľstva

Úsek riadenia procesov a kontroly
 

avatar-1577909_960_720
Ing. Monika Baková, MPH
námestník pre úsek riadenia procesov a kontroly

Pracovisko Košice

Pracovisko Košice  
 

avatar-1577909_960_720
MUDr. Cyril Šalapa
riaditeľ pracoviska Košice

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti 
 

avatar-1577909_960_720
MUDr. Ľubomír Hudák
námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

avatar-1577909_960_720
PhDr. Mgr. Ingrid Dreisigová
námestník pre úsek ošetrovateľstva
Organizačná štruktúra - PDF