Manažment

Manažment

05_9210
doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Pracovisko Bratislava

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti

01_9151
pplk. MUDr. Oto Lobodáš, MPH
námestník pre úsek LPS a zástupca generálneho riaditeľa

Úsek hospodársko-technický 
 

02_9164
Ing. Ľubica Bartošová
námestník pre hospodársko-technický úsek

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

04_9186
PhDr. Lenka Barteková, MPH
námestník pre úsek ošetrovateľstva

Úsek riadenia procesov a kontroly
 

03_9181
Ing. Monika Baková, MPH
námestník pre úsek riadenia procesov a kontroly

Pracovisko Košice

Pracovisko Košice  
 

rpt
MUDr. Cyril Šalapa
riaditeľ pracoviska Košice

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti 
 

IMG_20230503-1
MUDr. Ľubomír Hudák
námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Úsek pre ošetrovateľstvo
 

rpt
PhDr. Mgr. Ingrid Dreisigová
námestník pre úsek ošetrovateľstva
Organizačná štruktúra - PDF