Veľkosť textu

 Predstavenstvo        Dozorná rada
doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Milan Kyrinovič – člen predstavenstva        
Ing. Radovan Majerský, PhD. – člen predstavenstva 

 
PhDr. Mgr. Matúš Machan - predseda dozornej rady 
Ing. Miroslav Wieger - člen dozornej rady
JUDr. Ľubomír Šablica - člen dozornej rady   
PhDr. Lenka Barteková - člen dozornej rady
PhDr. Katarína Lengyelová, MPH - člen dozornej rady

 

Výkonné vedenie

Generálny riaditeľ
doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. 

riaditeľ pracoviska Košice 
MUDr. Cyril Šalapa
 


Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti:
pplk. MUDr. Oto Lobodáš, MPH - zástupca generálneho riaditeľa - námestník pre LPS

Úsek pre ošetrovateľstvo
PhDr. Lenka Barteková - námestníčka pre ošetrovateľstvo

Úsek hospodársko-technický: 
Ing. Ľubica Bartošová - námestník pre hospodársko-technický úsek  

Úsek riadenia procesov a kontroly: 
Ing. Monika Baková, MPH - námestník pre úsek riadenia procesov a kontroly 

Centrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti: 
plk. MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH - vedúci centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti