Veľkosť textu

Manažment

 Predstavenstvo        Dozorná rada
doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Milan Kyrinovič – člen predstavenstva        
Ing. Radovan Majerský, PhD. – člen predstavenstva 

 
PhDr. Mgr. Matúš Machan - predseda dozornej rady 
Ing. Miroslav Wieger - člen dozornej rady
Mgr. Ján Lazar - člen dozornej rady   
PhDr. Lenka Barteková - člen dozornej rady
PhDr. Katarína Lengyelová - člen dozornej rady

 

Výkonné vedenie

Generálny riaditeľ
doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. 

riaditeľ pracoviska Košice 
MUDr. Cyril Šalapa
 


Námestníci generálneho riaditeľa

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti:
MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH - zástupca generálneho riaditeľa - námestník pre LPS - internistické disciplíny

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti:
PhDr. Lenka Barteková - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Úsek špecifickej zdravotnej starostlivosti a krízového manažmentu:
PhDr. Beáta Markotánová, MPH, MHA - námestník pre špecifickú zdravotnú starostlivosť a krízový manažment

Technický úsek:
Ing. Viliam Hausleitner - námestník technického úseku

Vedúca organizačného oddelenia:
Ing. Kristína Kuníková

Právnik nemocnice:
JUDr. Tatiana Madajová