Veľkosť textu

Možnosti darovania

Ak sa rozhodnete prispieť, máte viacero možností. Môžete prispieť priamo na účet Nemocnice svätého Michala, a.s., alebo na účet občianskeho združenia. Rovnakým spôsobom môžete poukázať aj vecný dar.

Čislo účtu Nemocnice svätého Michala, a.s. - SK69 8180 0000 0070 0034 3048

Číslo účtu Kosma, občianske združenie - SK74 0200 0000 0035 0273 2053

Finančný dar

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar, použite „Darovaciu zmluvu“ zvolenú buď pre občianske združenie, alebo pre nemocnicu.

Vecný dar

Ak sa rozhodnete darovať vecný dar, použite „Darovaciu zmluvu“ zvolenú buď pre občianske združenie, alebo pre nemocnicu.

 

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu a ako darca sa uvedie „Anonymný“

Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!