Psychologická ambulancia – PhDr. Juliana Mayerová

Published by Nemocnica sv. Michala on


Klinická psychológia sa zaoberá duševným životom človeka z hľadiska zdravia a choroby. Je zameraná na poskytovanie diagnostickej, liečebnej, paliatívnej a preventívnej psychologickej starostlivosti.

V našej ambulancii klinickej a dopravnej psychológie poskytujeme:

  • psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára („psychotesty“),
  • vyšetrenia psychickej spôsobilosti k zbrojnému preukazu,
  • psychologické vyšetrenie na výzvu sociálnej poisťovne (invalidný dôchodok),
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vybrané pracovné pozície (SBS),
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov,
  • odborné poradenstvo vodičov po jazde pod vplyvom alkoholu,
  • psychologickú rehabilitáciu nehodových vodičov,
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti rušňovodičov, vlakvedúcich,
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti leteckého personálu,
  • psychoterapeutické sedenia.

Tím ambulancie

Psychológ: PhDr. Juliana Mayerová
Psychologický laborant: Alena Krajňáková.

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 8. poschodie.
Kontakt: 055/6130754, 055/6130755