Psychiatrická ambulancia – MUDr. Silvia Žofčáková

Published by Nemocnica sv. Michala on


Psychiatrická ambulancia sa zaoberá liečbou, diagnostikou a prevenciou duševných porúch u dospelých.

Poskytujeme starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami, afektívnymi poruchami, neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými stresom, závislých od psychoaktívnych látok, o geriatrických pacientov s psychickými poruchami (demencie, poruchy správania vo vyššom veku).

Poskytujeme aj konziliárnu činnosť pre hospitalizovaných pacientov a úzko spolupracujeme s psychiatrickými klinikami UNLP Košice pri následnej ústavnej starostlivosti pre pacientov.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Silvia Žofčáková
Sestra: Mgr. Monika Pištejová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 4. poschodie
Kontakt: 055/6130-992, 055/6130-990
e-mail: monika.pistejova@nsmas.sk , silvia.zofcakova@nsmas.sk