Oftalmologická ambulancia – MUDr. Monika Králiková

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej oftalmologickej ambulancii vykonávame kompletné očné diagnostické vyšetrenia, pracovné lekárstvo a vstupné a periodické prehliadky pre letecký personál, zamestnancov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR a horských záchranárov.

Realizujeme špecializované očné vyšetrenia akými sú:

  • vyšetrenie hĺbkového videnia,
  • vyšetrenie kontrastnej citlivosti,
  • mezotest,
  • anomaloskop,
  • očné CT vyšetrenie predného a zadného segmentu oka,
  • fotografie očného pozadia.

Venujeme sa tiež liečbe a dispenzárnej starostlivosti o pacientov s glaukómom a diabetickou retinopatiou.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Monika Králiková
Sestra: Františka Remiašová, Katarína Kuzmová, Slávka Henkel

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 5. poschodie
Kontakt: 055/ 61 30 580