Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Monika Rychvalská

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša ambulancia zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

Poskytujeme:

 • konziliárnu hematologickú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov,
 • navrhujeme a zabezpečujeme diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu osôb s chorobami krvi a krvotvorných orgánov s:
 • primárnymi a sekundárnymi poruchami krvotvorby,
 • poruchami hemostázy a trombózy,
 • imunohematologickými poruchami,
 • onkohematologickými ochoreniami,
 • zabezpečujeme hemoterapiu a chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu a komplexnú podpornú liečbu ambulantnou formou,
 • odbery krvi na hematologické, biochmické a genetické vyšetrenia,
 • USG, RTG, CT vyšetrnia v spolupraci s RTG oddelením,
 • podávanie vnútrožilových imunoglobulínov, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu,
 • podávanie parenterálneho železa,
 • liečebné venepunkcie,
 • konziliárnu hematologickú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Monika Rychvalská
Setra: Mária Farkašová DiS

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, Košice, budova Polikliniky, Blok A, 1. poschodie.
Kontakt: 055/61 30 822
E-mail: maria.farkasova@nsmas.sk , monika.rychvalska@nsmas.sk