Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Edita Fedorčuková

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša ambulancia hematológie a transfúziológie zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

Poskytujeme:

  • konziliárnu hematologickú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov,
  • diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu osôb s chorobami krvi a krvotvorných orgánov s primárnymi a sekundárnymi poruchami krvotvorby, poruchami hemostázy a trombózy, imunohematologickými poruchami a onkohematologickými ochoreniami,
  • zabezpečujeme hemoterapiu a chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu a komplexnú podpornú liečbu ambulantnou formou,
  • odbery krvi na hematologické, biochemické a genetické vyšetrenia,
  • USG, RTG, CT vyšetrenia v spolupráci s Rádiodiagnostickým oddelením,
  • podávanie vnútrožilových imunoglobulínov, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu,
  • podávanie parenterálneho železa,
  • liečebné venepunkcie.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Edita Fedorčuková
Sestra: Silvia Kečkéšová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, Košice, budova Polikliniky, Blok A, 3. poschodie.
Kontakt: 055/6130-914
E-mail:  silvia.keckesova@nsmas.sk , edita.fedorcukova@nsmas.sk