Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Pavel Babjak

Published by Nemocnica sv. Michala on


Interná medicína je najrozsiahlejší odbor medicíny, do ktorého patria ochorenia srdca a obehu, dýchacieho systému, krvotvorby, tráviaceho systému, poruchy výživy, metabolické choroby, choroby uropoetického aparátu, ako aj určité ochorenia kostí.

V našej ambulancii vnútorného lekárstva ponúkame komplexné interné vyšetrenie, ako aj pravidelné kontrolné vyšetrenia u pacientov s internými ochoreniami. Zároveň je na našej ambulancii možnosť vykonania interného predoperačného vyšetrenia vrátane EKG, ďalej zabezpečujeme pacientom žiadanky na laboratórne vyšetrenie a na pomocné vyšetrenia (napr.: RTG, USG, CT atď.), prípadne konzultácie u špecialistov.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Pavel Babjak
Sestra: Janka Lešková

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 3. poschodie
Kontakt: 055/6130-910 (sestra), 055/6130-911 (lekár)
E-mail: pavel.babjak@nsmas.sk , janka.leskova@nsmas.sk