Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Imrich Ivančo

Published by Nemocnica sv. Michala on


Ambulancia vnútorného lekárstva sa špecializuje na diagnostiku a liečbu celého spektra interných ochorení. Vykonávame diagnostiku a liečbu interných ochorení, ako aj dispenzarizáciu pacientov s týmito ochoreniami a koordináciu s príbuznými odbormi.

Ide o:

  • diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení,
  • základnú diferenciálnu diagnostiku,
  • liečbu gastroenterologických, nefrologických, endokrinologických a reumatologických ochorení.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Imrich Ivančo
Sestra: Bc. Alžbeta Eštočinová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 4. poschodie
Kontakt: 055/6130-632
E-mail:  imrich.ivanco@nsmas.sk, alzbeta.estocinova@nsmas.sk